เขียนแบบงานระบบดับเพลิง ด้วย Auto CAD
รายละเอียดประกาศ
หาคนเขียนแบบเพื่อก่อสร้างงานระบบดับเพลิง
ด้วยโปรแกรม Auto CAD เขียนแบบไดอะแกรม, Floor plan,
Installation detail, Detail Fire pump room etc.
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าจ้าง
5,000 - 20,000
พื้นที่ฟรีแลนซ์ที่ต้องการจ้างงาน
กรุงเทพมหานคร
ทักษะที่ต้องการ
ประกาศหมดอายุในอีก
อีก 8 วัน
ยังไม่มีฟรีแลนซ์เสนอราคางานนี้
กำลังเชื่อมต่อ