สร้าง Dashboard Report โดยใช้ Python จำนวน 20 report
รายละเอียดประกาศ
สร้างรายงาน Dashboard Report จำนวน 20 รายงาน โดยส่วนมากจะเป็นรายงานที่จะแสดง KPI ตามจุดต่างๆ โดยใช้ภาษา Python ในการพัฒนา ซึ่งข้อมูลที่ใช้จะจัดเก็บอยู่ใน PostgresDB
Qualification:
- Strong SQL, JavaScript and Python coding Skill
- Experienced with Apache Airflow for Data Pipeline and ETL
- Experienced with Plotly and Matplotlip Python for Report
ข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าจ้าง
ไม่ระบุ
พื้นที่ฟรีแลนซ์ที่ต้องการจ้างงาน
ทักษะที่ต้องการ
ประกาศหมดอายุในอีก
1 ปีที่แล้ว
ยังไม่มีฟรีแลนซ์เสนอราคางานนี้
กำลังเชื่อมต่อ