โปรเจคนี้ ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกับเว็บไซต์
ยอดเข้าชม 32
2 คนเข้าร่วมโปรเจคนี้แล้ว
โรมัน .
หาสถาปนิกที่มีประสบการณ์เขียนแบบสำหรับอาคารสาธารณะ
รายละเอียด
หาสถาปนิกที่จะทำการศึกษาและวิเคราะห์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเฉพาะ
-ผังเมือง ตามพรบ.ผังเมือง แบับปัจจุบัน, พรบ.ควบคุมอาคาร และ กฎกระทรวง
-ศึกษาและวิเคราะห์ภาพที่ตั้งโครงการและข้างเคียง
-ศึกษาและวิเคราะห์ประกอบและรายละเอียดโครงการ
-นำเสนอแบบร่าง
-นำเสนอตารางแสดงสัดส่วนของอาคาร แต่ละประเภทในโครงการ
-นำเสนอประเภทอาคารที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรม ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อบังคับทางกฎหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม
  • งบประมาณ
    3,000 - 10,000 บาท
  • ทักษะที่ต้องการ
    เขียนแบบอนุญาต
ไฟล์แนบ
ยังไม่มีไฟล์แนบ
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.