TODO: Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.
ณัฐกิตติ์ ธรรมทวีสิริโชติ
ฟรีแลนซ์, พร้อมรับงาน
เป็นสมาชิกเมื่อ
13 ก.ย. 2017
0หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินการ
0สำเร็จ

ผมรับออกแบบกราฟฟิก เช่น โบว์ชัวร์ , โปสเตอร์ , ไวนิล , นามบัตร , บัตรเชิญ , ฉลากสินค้า , โลโก้ , สไลด์นําเสนอ เป็นต้น และยังมีงานอีกหลายประเภท ที่สามารถทำได้ เช่น 3D Exterior , Web Design , Developer Application IOS & UI/UX Design

© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.