เรามีฟรีแลนซ์ที่พร้อมทำงานให้คุณกว่า 5 หมื่นคน
คุณสามารถค้นหาฟรีแลนซ์ที่ต้องการได้ แต่จะง่ายกว่าถ้าคุณได้สร้างโปรเจคเพื่อให้ฟรีแลนซ์มารับงานของคุณ
สอนพิเศษ
ทั้งหมด: 499 ฟรีแลนซ์
0
0
65
0
0
114
0
1
61
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีมากกว่า 6 ปี สามารถเขียนสูตร Excel และ VBA for Excel (Macro) ได้
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีมากกว่า 6 ปี สามารถเขียนสูตร Excel และ VBA for Excel (Macro) ได้
0
0
20
0
0
58
0
0
27
0
0
23
0
1
35
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.