อภิวัฒน์ ค.
รับพัฒนาและแก้ปัญหา ทั้ง Software และ Hardware
  0
  0
  469
ชื่อเล่น โอ ปัจจุบันทำงานเป็น Software มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ
  2
  0
  225
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  0
  0
  92
เป็น Project Management , Business Analyst และ โปรแกรมเมอร์
  0
  0
  2,753
It Support Technical Service
  0
  0
  98
ออกแบบกราฟิก ผลิตสื่อ it-support network
  0
  0
  182
  0
  0
  277
หางานทำเกี่ยวกับการเขียนเว็บไซต์ ในสายงานภาษา PHP PHP Framework เว็บไซต์ระบบ
  0
  0
  235
ระบบการจัดการร้านค้า สต๊อกสินค้า ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป หากเราเข้าใจและรู้จักประยุกต์ใช้
  0
  0
  101
IT Support รับวางระบบไอทีเพื่อธุรกิจ
  0
  0
  230
รับทำระบบ Network,รับเหมางานเดินสายต่างๆ,งานกล้องวงจรปิด CCTV ในจังหวัดกระบี่
  0
  0
  325
พัฒนาระบบเว็บไซต์ ระบบ e-commerce ด้วย php framework laravel และแอปพลิเคชั่น andriod และ ios
  0
  0
  360
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.