สุริยพงศ์ ส.
ลงเสียง| ตัดต่อวีดีโอ| +1 ทักษะ
VOICEOVER หน้าใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ
  0
  0
  185
อรินัน สว่างใจ
  0
  0
  303
รับงานตัดต่อวิดีโอทุกประเภท
  0
  0
  14
Content Creator (SEO Content, Social Content, and VDO Content) / Marketing Tech
  0
  0
  881
Brand Identity, Interactive Design, ภาพประกอบ , สื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์
  156
  12
  24,563
เขียนบทความ คิดแคปชั่น ทำกราฟิค ถ่ายภาพ ออกแบบเว็บไซต์
  2
  4
  4,073
สวัสดีครับ ผมอรรถทวี อาจณรงค์เดช รับตัดต่อวิดีโอแบบง่าย พิมพ์ข้อมูลเอกสารได้ รวมถึงแปลเอกสารได้
  0
  0
  231
สวัสดีค่ะ รับออกแบบกราฟิกและตัดต่อวิดีโอทุกประเภทค่ะ
  0
  2
  4,399
รับทำสื่อการสอนและผลงานวิจัย
  0
  0
  868
Content Marketing เขียนงานขายของได้ทุกประเภท ทุก Platform Online และ Offline
  14
  11
  3,849
งาน info presentation web design สื่อต่างๆ ราคาย่อมเยาเมื่อเทียบกับงานคุณภาพงาน งานด่วน งานรีบ
  0
  0
  9,615
รับทำทุกงาน เรียนรู้ไว ไม่งอแง
  0
  0
  1,678
Hi, I' m a graphic designer graduated creative media design bachelor's degree. 1.5 year experience
  3
  4
  4,591
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.