รับออกแบบสื่อโฆษณา Line Facebook IG Shopee และ Banner ทั่วๆไป
  1
  0
  20
จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  0
  0
  138
รับปรึกษาและสร้างแบรนด์, สร้างสรรค์แนวคิดและกลยุทธ์เพื่อนำเสนอโครงการ, Presentation Creative&Design
  0
  0
  36
รับถ่ายภาพ/วีดีโอ สินค้า อาหาร แพคชอต จัดพรอบ ฉากขาว ไดคัท ทำArtworkเมนูอาหาร
  0
  0
  37
ตั้งใจทำดี ช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม
  1
  0
  36
ออกแบบได้หลากหลาย ทำเก่งบ้างไม่เก่งบ้าง มีแบบในใจก็ทำตาม ไม่มีแบบในใจก็ช่วยคิด
  0
  0
  48