เรามีฟรีแลนซ์ที่พร้อมทำงานให้คุณกว่า 5 หมื่นคน
คุณสามารถค้นหาฟรีแลนซ์ที่ต้องการได้ แต่จะง่ายกว่าถ้าคุณได้สร้างโปรเจคเพื่อให้ฟรีแลนซ์มารับงานของคุณ
การตลาดและโฆษณา
ทั้งหมด: 646 ฟรีแลนซ์
รับวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการแพทย์ สังคมศาสตร์ และการตลาดด้วย Stata SPSS
รับวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยทางการแพทย์ สังคมศาสตร์ และการตลาดด้วย Stata SPSS
0
0
17
0
0
36
0
0
65
1
0
21
0
0
56
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.