พิศมัย ต.
  0
  0
  1,151
Phichaya.account .
บัญชี| ภาษี| +1 ทักษะ
จดทะเบียนบริษัท หจก. ทำบัญชีฟรี 1 เดือน
  2
  0
  275
  0
  0
  304
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนพาณิชย์
  0
  0
  1,361
รับทำบัญชี,จดจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน,ปิดงบการเงิน
  7
  0
  1,245
บริการวางแผนการเงิน วางแผนภาษี และทำตลาดออนไลน์
  0
  0
  134
Employee Relations Specialist / Lawyer
  0
  0
  34
  0
  0
  217
  0
  0
  215
  0
  0
  163
เปิดบริษัท ทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ ชำระบัญชี เลิกบริษัท วางระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน ดิวกับสรรพากร
  0
  0
  12
รับทำบัญชี มีประสบการณ์ออดิทและทำบัญชีมามากกว่า 5 ปี
  0
  0
  19
รับทำบัญชีและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร
  0
  0
  264
งานดี รวดเร็ว เต็มประสิทธิภาพ ไม่สักแต่ว่าเสร็จหรือแค่ผ่านไป รับรองผลทุกงานค่ะ
  0
  0
  743
  0
  0
  120
รับทำบัญชี ให้บริการยื่นภาษี ปิดงบการเงิน บริการส่งงบผู้สอบบัญชี บริการยื่นงบการเงิน
  0
  0
  336
ว่าความคดีแพ่ง-อาญา คดีแรงงาน คดีปกครอง กู้ยืมเงิน บัตรเครดิต ตั้งผู้จัดการมรดก ฯลฯ
  0
  0
  82
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.