ดวงนภา ป.
Tax Advisor of SIAMLAW
  9
  0
  1,333
  0
  0
  1,509
วริสรา ท.
บัญชี| ภาษี| +1 ทักษะ
มุ่งมั่นและตั้งใจ
  0
  0
  1,447
สวัสดีค่ะ มีประสบการณ์ด้านทำบัญชีมากว่า 9 ปี ยินดีให้บริการด้านบัญชีและยินดีให้คำปรึกษา
  0
  0
  188
รับทำบัญชี,จดจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน,ปิดงบการเงิน
  8
  1
  4,507
(LawyerTon) ว่าความคดีแพ่ง-อาญา คดีแรงงาน คดีปกครอง กู้ยืมเงิน บัตรเครดิต ตั้งผู้จัดการมรดก ฯลฯ
  0
  0
  465
ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
  0
  0
  365
จดทะเบียนบริษัท หจก. ทำบัญชีฟรี 1 เดือน
  6
  0
  1,008
บริการวางแผนการเงิน วางแผนภาษี และทำตลาดออนไลน์
  0
  0
  467
ทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดบริษัท มีความชำนาญงานกว่า 25 ปี
  2
  0
  481
ผมมีอาชีพเป็นทนายความ และที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทเอกชนหลายแห่ง
  2
  1
  316
สำนักกฎหมายคงยศ คุ้มญาติ ทนายความ
  0
  0
  220
( ทนายศักย์ ) ทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมาย
  0
  1
  103
  0
  0
  544
  0
  0
  501
Employee Relations Specialist / Lawyer
  0
  0
  328
เปิดบริษัท ทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ ชำระบัญชี เลิกบริษัท วางระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน ดิวกับสรรพากร
  0
  0
  249
รับทำบัญชีและให้คำปรึกษาเกียวกับบริษัทและภาษีอากร
  0
  0
  539
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.