ดวงนภา ป.
Tax Advisor of SIAMLAW
  9
  0
  1,233
ผมมีอาชีพเป็นทนายความ และที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทเอกชนหลายแห่ง
  2
  1
  210
phichayaphon p.
บัญชี| ภาษี| +1 ทักษะ
จดทะเบียนบริษัท หจก. ทำบัญชีฟรี 1 เดือน
  6
  0
  896
  0
  0
  1,409
มุ่งมั่นและตั้งใจ
  0
  0
  1,345
รับทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  0
  0
  1,361
รับทำบัญชี,จดจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน,ปิดงบการเงิน
  8
  1
  4,378
ที่ปรึกษากฎหมาย,ทนายความ
  0
  0
  266
บริการวางแผนการเงิน วางแผนภาษี และทำตลาดออนไลน์
  0
  0
  382
ทำบัญชี ปิดงบการเงิน จดบริษัท มีความชำนาญงานกว่า 25 ปี
  2
  0
  391
สำนักกฎหมายคงยศ คุ้มญาติ ทนายความ
  0
  0
  134
  0
  0
  465
  0
  0
  426
Employee Relations Specialist / Lawyer
  0
  0
  251
รับทำบัญชี มีประสบการณ์ออดิทและทำบัญชีมามากกว่า 5 ปี
  0
  0
  219
เปิดบริษัท ทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ ชำระบัญชี เลิกบริษัท วางระบบควบคุม ตรวจสอบภายใน ดิวกับสรรพากร
  0
  0
  179
รับทำบัญชีและให้คำปรึกษาเกียวกับบริษัทและภาษีอากร
  0
  0
  473
งานดี รวดเร็ว เต็มประสิทธิภาพ ไม่สักแต่ว่าเสร็จหรือแค่ผ่านไป รับรองผลทุกงานค่ะ
  0
  0
  993
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.