บริษัท ไทยเวลคัม แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
ระดับ Free
สมัครสมาชิกเมื่อ
22 ส.ค. 2018
10หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

รับทำบัญชี ยื่นภงด.และภพ.ผ่านอินเทอร์เน็ต ประกันสังคม ภงด1/3/53/51 ยื่นE-filing งบการเงินและรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5) *ราคาเริ่มต้น 300 บาท ***หากไม่มั่นใจสามารถให้ทางทีมงานเข้าไปทำให้ในออฟฟิตได้ เดือนละ1-2ครั้ง ราคาเริ่มต้น 500 บาท ขึ้นอยู่กับการเดินทาง 1. ตรวจเช็คเอกสารการจัดทำบัญชีจากลูกค้าว่าได้ครบถ้วนและถูกต้องหรือเปล่า เช่น เช็คเอกสารจ่ายเงินสดย่อย ว่าตรงตามทะเบียนคุม และ เช็คเอกสารการจ่ายแบงค์ ว่าตรงตามสมุดบัญชีของธนาคาร เช็คเงินเดือนว่าลูกค้าคิดถูกต้องหรือเปล่า เป็นต้น 2. จัดทำ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1 ,ภงด.3 ,ภงด.53 และยื่นแบบทาง Internet ทุกเดือน 3. จัดทำ ภงด.51 และ ภงด.50 , สบช.3 , บอจ.5 จัดทำประกันสังคมประจำเดือน, ภงด.1ก, กท.20 ประจำปี 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย และ แบบ ภพ.30 และยื่นแบบทาง Internet ทุกเดือน 5. บันทึกบัญชี ด้านรับเงิน ,ด้านจ่ายเงิน ,ตั้งลูกหนี้การค้า, ตั้งเจ้าหนี้การค้า และรายการปรับปรุงบัญชี 6. ปิดงบการเงินประจำเดือน และ ปิดงบการเงินประจำปี 7. กระทบรายได้ และ กระทบเงินเดือน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ราคาเป็นกันเอง ทำสำนักงานบัญชีมากว่า 3 ปี มีประสบการณ์ในการยื่นภาษีปิดงบบัญชี มาหลากหลายอาชีพให้กับลูกค้า ***เน้นช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


ทักษะ
ค่าบริการ
300 - 10,000 THB

การยืนยัน

เข้าชมโปรไฟล์
41
จำนวนถูกใจ
0
ผู้ติดตาม
0
กำลังติดตาม
0
รับทำบัญชีรายเดือนรายปี ราคาเริ่มต้น 1,999 บาท
กนกวรรณ ส.
ทำบัญชีเงินเดือน, ภาษี, ทำบัญชี
0
33
© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.