รับออกแบบและเขียนแบบ Interior / Furniture / Built-in
  0
  0
  67
ผ่านการทำงานด้านออกแบบหลากหลายประเภท อาคารพักอาศัย ตกแต่งภายใน และประเภทอื่นๆ
  0
  0
  63
จบการออกแบบอุตสาหกรรม สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ทำงานด้านกราฟิก2ปี
  1
  0
  169
Project Manager 2 yr. , BIM Coordinator 3 yr. BIM Modeler 5 yr.
  0
  0
  44