เรามีฟรีแลนซ์ที่พร้อมทำงานให้คุณกว่า 5 หมื่นคน
คุณสามารถค้นหาฟรีแลนซ์ที่ต้องการได้ แต่จะง่ายกว่าถ้าคุณได้สร้างโปรเจคเพื่อให้ฟรีแลนซ์มารับงานของคุณ
พัฒนา Desktop Application
ทั้งหมด: 106 ฟรีแลนซ์
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีมากกว่า 6 ปี สามารถเขียนสูตร Excel และ VBA for Excel (Macro) ได้
มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีมากกว่า 6 ปี สามารถเขียนสูตร Excel และ VBA for Excel (Macro) ได้
0
0
0
จากประสบการณ์พัฒนา Web Application เว็บไซต์ และ ระบบสารสนเทศสำนักงาน มานานกว่า 10 ปี
จากประสบการณ์พัฒนา Web Application เว็บไซต์ และ ระบบสารสนเทศสำนักงาน มานานกว่า 10 ปี
0
0
2
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.