ดวงนภา ป.
ฟรีแลนซ์, ว่างรับงาน
ระดับ Free
Tax Advisor of SIAMLAW
สมัครสมาชิกเมื่อ
16 มิ.ย. 2019
0หาฟรีแลนซ์
0ดำเนินงาน
0สำเร็จ

1.ให้บริการปรึกษาปัญหาภาษีอากร หากคุณเป็นผู้บริหารทางบัญชี ที่ต้องดูแลทั้งงานบัญชีและภาษีอากร(เชิงลึก) แต่ไม่ถนัดงานด้านภาษีอากร ให้เราช่วยคุณด้านภาษีอากรเชิงลึกได้ค่ะ อาทิ อนุสัญญาภาษีซ้อน ธุรกิจที่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อค่าก่อสร้างอาคาร (เฉลี่ยตามพื้นที่อาคาร) และหรือ เฉลี่ยภาษีซื้อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (เฉลี่ยตามรายได้ของกิจการ) เป็นต้น 2. ให้บริการวางแผนภาษีอากร สำหรับ Project ใหม่ ๆ ,วางแผนภาษีก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรประเมินภาษี 3. ให้บริการปรึกษางานด้านการจดทะเบียนภาษีอาการ อาทิ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนเพิ่มสาขา จดขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน และอื่น ๆ เป็นต้น 4.ให้บริการขอคืนภาษีอากร ทั้ง ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่น ๆ กับกรมสรรพากร 5. ให้บริการตรวจสอบภาษีอากรของบริษัท ก่อนการตัดสินใจเข้าซื้อกิจการ หรือ ให้บริการสอบทานงานภาษีรายเดือนและให้คำปรึกษาในทางปฎิบัติ เพื่อให้เจ้าของกิจการมั่นใจว่าจะไม่มีประเด็นทางภาษีอากรกับกรมสรรพากร 6.นักเขียน และ วิทยากรอบรม ด้านภาษีอากร ***ผู้ให้บริการ เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และ มีประสบการณ์เฉพาะทางกว่า 18 ปี ด้านภาษีอากร**** (โทรคุยปรึกษาปัญหาภาษีในเบื้องต้นก่อนได้ค่ะ ถ้าคุยแล้ว เชื่อมั่นว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ ค่อยว่าจ้างกันค่ะ)


ทักษะ
ค่าบริการ
3,000 - 100,000 THB

การยืนยัน

เข้าชมโปรไฟล์
1.2k
จำนวนถูกใจ
9
ผู้ติดตาม
0
กำลังติดตาม
0
ขั้นตอนและเอกสารประกอบการขออนุมัติใช้เครื่อง POS
ดวงนภา ป.
ภาษี
1
50
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.