วิธีการใช้งานเว็บไซต์ Freelancebay

เงื่อนไขการยืนยันตัวตน วิธีการยืนยันตัวตน

การยืนยันตัวตนบุคคลธรรมดา

 • ยืนยันตัวตนโดยการส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาในเว็บไซต์
 • มีชื่อ - นามสกุล และเลขประจำตัว ตรงกับบัตรประชาชน
 • รูปโปรไฟล์ ต้องใช้รูปตัวจริงเท่านั้น
 • มีการเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับตนเองอย่างน้อย 100 ตัวอักษรขึ้นไป
 • มีเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

การยืนยันตัวตนองค์กร

 • ยืนยันตัวตนโดยการส่งสำเนาใบจดทะเบียนการค้า หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์ เข้ามาในเว็บไซต์
 • ชื่อบริษัทตรงกับใบจดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/คณะบุคคล
 • รูปโปรไฟล์ สามารถใช้โลโก้บริษัทได้
 • มีการเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทอย่างน้อย 100 ตัวอักษรขึ้นไป
 • มีเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

การยืนยันตัวตนเว็บไซต์

 • ยืนยันตัวตนโดยการยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์โดยใช้ไฟล์ HTML ตามขั้นตอนในหน้า http://www.freelancebay.com/verify_website/
 • รูปโปรไฟล์ สามารถใช้โลโก้เว็บไซต์ได้
 • มีการเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์อย่างน้อย 100 ตัวอักษรขึ้นไป
 • มีเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้


หมายเหตุ
1. สมาชิกสามารถระบุข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, เว็บไซต์, อีเมล หรือ Line ID ได้เฉพาะในส่วนที่เว็บไซต์กำหนดไว้เท่านั้น
2. ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานระบุข้อมูลติดต่อในส่วนอื่นๆ เช่น รูปโปรไฟล์, รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอง, การแสดงความคิดเห็น เป็นต้น
3. ผู้ดูแลเว็บไซต์ Freelancebay ขอสงวนสิทธิ์ในการกรองข้อมูลติดต่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต