งานบริการ หาฟรีแลนซ์งานบริการ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
Le'ca house 24
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
283
พรรษมล
จัดการเอกสาร พิมพ์รายงาน ตรวจความถูกต้องของตัวหนังสือ
พรรษมล
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
255
สุวรรณรัศมี
มีความสามารถด้านการขายสินค้า โฆษณาสินค้า
สุวรรณรัศมี
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
250
บัณฑิตา
ชอบพูดคุย พูดจาสุภาพ
บัณฑิตา
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
273
maricruz
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
329
รับเหมาะงานปูกระเบื้อง
รับเหมางานปูกระเบื้องภายในอาคารและนอกอาคารงานปูโมเสท.งานปูกระเบื้องดินเผา.ลื้องานเก่าทำงานใหม่.งานละเอียดรวดเร็วประสบการณ์มากกว่า30ปี
Neung Calvin
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
347
รับงานต่างๆ
งานทั่วไป เฉพาะวันอาทิตย์
Nack
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
302
จิตติพร
รับติดต่อ นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ (จีน ไต้หวัน etc) มีประสบการณ์นำเข้าให้กับบริษัท SME กว่า 10 บริษัท
จิตติพร
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
280
พรรณาภา
รับทำงานวิจัย สายเทศศาสตร์ ( สำหรับนิสิตนักศึกษารับเป็นที่ปรึกษาแต่ไม่รับจ้างทำให้นะคะ )
พรรณาภา
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
259
ชนิศา
Tester website, mobile application iOS and Android
ชนิศา
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
454
ภานุกร
ออกแบบวางผัง จัดสวน
ภานุกร
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
84
นางสาวภัทรภร
งานด้าน BOI และหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น Customs IEAT Diw DFT ฯลฯ
นางสาวภัทรภร
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
123
เรวัต
แปลอังกฤษเป็นไทย
เรวัต
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
121
ศุภกานต์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
351
เกษรา
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
239
ศรุต
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
296
ไข่มุก
มีทักษะการพูดคุย ประสานงาน
ไข่มุก
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
258
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต