งานบริการ หาฟรีแลนซ์งานบริการ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
PiiM
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
157
รับออกแบบแผนและสื่อการตลาดอย่างมืออาชีพ
ทุกธุรกิจมีความโดดเด่น รวามถึงจุดแข็งและจุดอ่อน การพัฒนาธุรกิจไปในทิศทางที่ถูก คือ ทางลัดสู่ความสำเร็จ และสิ่งที่เราถนัดคือการวางแผนและผลักดันประสิทธิภาพของธุรกิจนั้นๆให้ถึงจุดขีดสูงสุด
ลินน์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
187
รับกู้ข้อมูล
บริการกู้ข้อมูล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ผ่าน Team viewer หรือ เดินทางถึงที่
Root
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
160
Prueto
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
244
null
มีความคล่องแคล่วในการให้บริการ เข้ากับผู้อื่นได้ ยิ้มแย้มเป็นกันเอง สามารถชี้แจงข้อมูลในเบื้องต้นได้
ความดีในเงามืด
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
119
รับขับรถส่งของ- ส่งคน ทัศนาจรทั่วไป
ขับรถบริการ - ทัศนาจร ทั่วประเทศไทย
CJ
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
164
หลวง
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
104
Peth
มีประสบการณ์ในด้านของการทำงานบริการ เช่น customer service
Peth
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
36
Kei
ติดต่อสื่อสาร นำเสนอสินค้า
Kei
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
81
รับงานจ้างทั่วไป
รับงาน staff ตามอีเวนท์ต่างๆ
Mayongnezzz
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
115
Eve
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
84
พีร์วิชบัญชีและกฎหมาย
รับบริษัทเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี+ภาษี และรับจัดทำบัญชี+งานสอบบัญชี งานจดทะเบียน งานกฎหมาย ด้วยประสบการณ์ 13 ปี เพื่อให้ประสบการณ์เหล่านี้ได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่ได้ร่วมงานกัน
งานพิมพ์ งานเอกสาร Word, Excel หรือ Photoshop
งานพิมพ์ งานเอกสาร Word, Excel หรือ Photoshop และ งานถ่ายภาพ
Jahh
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
121
นุชอนันธ์
การบริการ งานขาย ประสานงานต่างๆ
นุชอนันธ์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
129
บริการทุกด้าน ทุกรูปแบบ
การใส่ใจทุกรายละเอียด และทำให้ได้รับความประทับใจสูงสุด คือการบริการของเรา
Jont
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
114
นายณัฐนนท์
รับวิเคราะห์ปัญหาภายในหน่วยงาน พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับความขัดแย้ง รวมถึงรับให้ปรึกษาเกี่ยวกับชีวิต ความรัก การงาน
นายณัฐนนท์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
93
อีสาน
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
185
นายสาธิต
มีรถส่วนตัว สะดวกทำงาน วันเสาร์ อาทิตย์
นายสาธิต
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
205
บริการให้คำปรึกษา รับฟังทุกปัญหา ด้านสังคม
บริการให้คำปรึกษา รับฟังทุกปัญหา ด้านสังคม ไม่ต้องบอกผมว่าคุณเป็นใคร ผมเต็มใจทำให้ทุกคน แบบฟรีๆ
Numsutti
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
125
ปรียากาญจน์
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office Word,Excel,PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
ปรียากาญจน์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
119
อินท์ปาลี
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
111
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต