ค้นหา

เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ หาฟรีแลนซ์เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
รับออกแบบ แก้ไขเว็บไซต์ / วาดภาพตัวละครแบบ SD
ออกแบบ และ พัฒนา Website แก้ไข/อัพเดท เพิ่มเติมจากของเดิม
Malakor
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
18
Bug fix, computer support, wordpress DIVI Theme
- สร้าง Wordpress website ด้วย DIVI, Extra theme ของ Elegant theme - Computer Support ตรวจเช็ค แก้ไข software virus adware malware ผ่านทาง TeamViewer - หา Bug ของโปรแกรมที่ทำงานไม่ถูกต้อง
Jway Korn
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
24
i3lack
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
30
พัฒนาระบบด้วย CakePHP & ExtJS
- ประสบการณ์เขียน CakePHP 2 ปี - ประสบการณ์เขียน ExtJS 2 ปี - ประสบการณ์เขียน PHP 3 ปี
GUY
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
27
Strong OOP JAVA Enterprise Web application
/*=== Back End ===*/ -Strong OOP JAVA Enterprise Web application. /*=== Font End ===*/ -Struts2 , Spring, JSP, servlet ,XML, HTML, XHTML, CSS, JAVASCRIPT,Ajax, jSon , Strong JQuery, JSP, RichFaces,DHTMLX, HTML5. jQuery effect and Animation. -Web Applicaion Technology, web socket. JSP/Servlet, Struts2 ,JSF, Seam as Framework. /*=== Data Base ===*/ - Oracle,PL, MySQL,Jboss,Tomcat, /*=== Web service ===*/ -Provide and call : REST , SOAP. Jaxb, jaxrs, cxf. Report with Jasper Report. Interactive web application for user. Efficacy and stable for Application. Have team work in JAVA , Enterprise web application experience more than 5 year and more than 10 person ready to performance Job. Experience partial in Project. Standard , Rice Pledge Insurance Management.(Dhipaya Insurance) E-Library(Chandrakasem Rajabhat University) Airports of Thailand PLC. Advance Passenger processing System (Airports of Thailand PLC.) Professional Driver Development (Department of Land Transport) ChiangMai Night Safari Course System(ChiangMai Night Safari) PS. Can do anything if you need.
Thanongsak
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
47
Web Developer & Application
- HTML5,CSS3,MySQL, PHP, MVC, OOP, Opencart - ระบบตัดสต๊อก ระบบจองโรงแรม ระบบบริการหลังการขาย ระบบตะกร้าสินค้า และเป็นที่ปรึกษาทางด้านโปรแกรมและเทคโนโลยี - Micro Controller
P-A98
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
41
Popular13
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
33
รับเขียนโปรเเกรม Python ,C# ,LINE Bot ,AutoClick
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาลัยบางมด ทำระบบเก็บข้อมูลดาต้าเบสเก็บราคาของสินค้า LINE Bot ฝึกงานที่ microsoft all season place
jay
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
57
Yeen
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
25
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต