เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ หาฟรีแลนซ์เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
ออกแบบและพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม รับทำเว็บไซต์
รับออกแบบและพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม รับทำเว็บไซต์ ราคาประหยัด ระบบPOSขายหน้าร้าน ,ระบบร้านอาหาร ,ระบบจัดการร้านวัสดุก่อสร้าง ,ระบบจัดการอพาร์ทเม้นท์,ระบบสหกรณ์ร้านค้าชุมชน และอื่น ๆ
cogasoft
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
252
รับเขียนโปรแกรม JAVA ,ทำ App Android, ทำเว็บไซค์
สามารถวิเคราะห์ ออกแบบระบบ สร้างฐานข้อมูล MySQL, เขียนโปรแกรม JAVA และ Android
Punch
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
389
ระบบไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์(HW/SW)-IoT-RFID-งานก่อสร้าง
เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ เวปแอพพลิเคชั่น โมบายแอพพลิเคชั่น
เอ็นเนอร์วาย (EnerY)
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
227
เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ใช้PHP, Html,Jquery ,Css
เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ด้วย PHP, Html,Jquery ,Css ฐานข้อมูล Mysql
programmer and graphic design
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
185
รับเขียนระบบงานด้วย php sql โดยมีประสบการณ์มากพอ
สามารถเขียนโปรแกรมด้วย php ,mysql ได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการเขียนระบบงาน
PARW
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
212
ออกแบบเว็บไซต์ เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบอย่างมือชีพ
สามารถสร้างเว็บไซต์โดยใช้ภาษา - XHTML - CSS - Jquery - PHP - Java Script เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบโดย - Visual Basic - Oracle
ACOG
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
408
เขียนโปรแกรม php แบบ responsive web
ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม php แบบ responsive web ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ mysql, mssql เอกสารสนันสนุน PDF, Excel สามารถเขียนตามความต้องการของผู้ใช้งานโดยตรงไม่พึ่ง CMD (เว็บสำเร็จรูป)
Sri
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
177
CREATIVE WEB DESIGN Wordpress โปรแกรม PHP
รับทำเว็บไซต์ เขียนแบบโดย AutoCAD / Mechanical Desktop ทำ Plugin ใน Excel และดูแลรักษาระบบโปรแกรมในเครื่องจักร Holzma Biesse
BaY
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
217
รับงานเขียนโปรแกรมทุกรูปแบบ เว็บไซต์ แอพฯ เกมส์
ออกแบบและพัฒนาระบบต่างๆได้ชำนาญ มีประสบการณ์มากว่า 8ปี รับจดโฮส และโดนเมน เว็บสีเทาต่างๆ C# Java PHP Sql server Mysql PHPmyAdmin Html5 Css3 JQuery lightbox jQuery UI Flash Actionscriot3.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F R E E L A N C E D e v e l o p e r & P r o g r a m m e r O n l i n e I d e a / C r e a t i v e M u l t i m e d i a D e s i g n e r M o b i l e : 0 6 5 - 3 0 3 5 4 9 1 F a c e b o o k : w w w. f a c e b o o k . c o m / g i g a j o o . d e v e l o p m e n t I D - L I N E : n m s o f t E - M a i l : t s t y e l e r @ g m a i l . c o m
ณัฐพล มหิพันธุ์ line:nmsoft
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
879
Ice Cat
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
236
รับงานพัฒนาระบบ ภาษา PHP,Python,HTML5
รับงานพัฒนาระบบ ภาษา PHP,Python,HTML5 การศึกษา : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.วิเคราะห์ออกแบบระบบ 2.พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้ PHP framwork 3.พัฒนาระบบ Deep learning,Machine learning,Face Recognition
Boss
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
485
รับงาน i-net Clear Report ,java,Graphic design
Programer java ( java,jsp, Web Server jboss ,Database Oracle,Eclips Editor,Strut framework , i-net Clear Report ,SQL, Sql developer)
Humnoi
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
233
เราเชี่ยวชาญการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเว็บขนาดใหญ่
พัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ทั้งขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่ แอพพลิเคชั่นที่ทำงานผ่านเครือข่าย และติดตั้งระบบ cloud computing
iotech thailand
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
171
MrCsxman
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
304
รับพัฒนาเวปไซต์ เวปแอปพลิเคชั่น โมบายแอปพลิเคชั่น
รับพัฒนาเวปแอปพลิเคชั่น เวปไซต์ หรือโมบายแอปพลิเคชั่นตามความต้องการ ** ช่วงนี้ปิดรับงานก่อนนะคะ ขออภัยด้วยค่า ** รายละเอียดข้อตกลง ------------------------------------------------------- - รับพัฒนาเวปไซต์ เวปแอปพลิเคชั่นหรือโมบายแอปพลิเคชั่น รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับระบบงานที่ต้องการ - ระยะเวลาการจัดทำขึ้นอยู่กับขอบเขตงาน - ติดตั้งระบบพร้อมใช้งาน (โดยไม่รวมค่า Hosting และ Domain) - รองรับการใช้งานบนทั้งบนคอมพิวเตอร์ มือถือ และแทปเลต (websites, web application) ตามที่ตกลงกัน - สามารถแก้ไขงานตามขอบเขตงานได้ไม่เกิน 2-3 ครั้ง หากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมนอกเหนือขอบเขตงานสามารถตกลงค่าใช้จ่ายกัน(เพิ่มเติม)ได้ค่ะ ขั้นตอนการทำงาน ------------------------------------------------------- - ปรึกษาพูดคุยและเก็บความต้องการ ตามขอบเขตงานที่ลูกค้าต้องการ - ทำเอกสารสรุปขอบเขตงาน ระยะเวลาการทำงาน และเสนอราคา - เริ่มงาน (โดยมีการอัพเดตงานเป็นระยะๆตามที่ตกลงกัน) - ติดตั้ง ทดสอบ แก้ไข ตามขอบเขตงานและช่วงเวลาที่ตกลงกัน - ส่งมอบงานตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา ------------------------------------------------------- #Frontend- HTML, CSS, Javascript, Bootstrap, JQuery, Vuejs, React #Backend- C#(ASP.NET Core), Nodejs, PHP(Laravel) #Database- MySQL, MongoDB, MSSQL #Server- Linux, Windows, DigitalOcean, Amazon Web Service, Azure, Docker #Mobile- React Native, Xamarin, Cordova (Phonegap) ประสบการณ์การทำงาน ------------------------------------------------------- การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Developer สายพัฒนาเวปแอปพลิเคชั่น ประสบการณ์กว่า 10 ปี เคยพัฒนาระบบ Time Tracking และ Task Management ในบริษัทแห่งหนึ่ง (Inhouse Product) ปัจจุบัน - Freelance Software Developer
Nutoux Chalarat
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
361
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต