ค้นหา

เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ หาฟรีแลนซ์เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
รับทำ Web Application (PHP, Ruby, SQL, NOSQL)
พัฒนา Web Application ด้วย - PHP Framework (Codeigniter) - PHP Framework (Ruby on Rails) ฐานข้อมูลแบบ - SQL - NOSQL (Mongo) ภาษาอื่นๆ - Golang งานด้านการออกแบบและเอกสาร - ER Diagram - Activity Diagram - Sequence Diagram
Denom
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
23
รับทำระบบ เพื่อ Support ระบบ MRP,ERP
ทำระบบเพื่อ Support ระบบ MRP,ERP ที่มาจาก ลูกค้า หรือ Supplier , ระบบการวางแผนผลิต,ระบบการผลิต และอื่นๆตามต้องการ เพื่อความถูกต้อง การใช้งานง่าย โดยใช้ Excel (Fx Advance,Macro,VBA) , Access , Bar code , QR code อื่นๆ ตามความเหมาะสม
Ser.K
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
53
Web Developer
PHP Javascript angularjs jquery css bootstrap semanticui Html5
Tingnoi
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
20
รับออกแบบพัฒนาระบบ และเว็บไซต์เว็บแอปพลิเคชั่น
- วิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามความต้องการ - ออกแบบฐานข้อมูลตามการใช้งานจริงของลูกค้า - สามารถพัฒนาเว็บ เว็บโมบาย และ เว็บแอปพลิเคชั่น - สามารถพัฒนาเว็บในรูปแบบ responsive
cgloveut
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
44
IT consultant
SAP ABAP Developer, SAP Functional Consultant, Data Migration Consultant, Process Designer & Implementer, Trainer, Tester
แยม
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
19
ขยัน อดทน
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
18
รับออกแบบ Web,mobile apiction ,สคริปและระบบต่างๆ
ถนัดในการใช้งานภาษา C , Java , PHP ,MYSQL , CSS เคยออกแบบ Web ,Android ,Cross Platform ,ออกแบบฐานข้อมูลด้วย MYSQL
MoNoSo
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
26
รับออกแบบ แก้ไขเว็บไซต์ / วาดภาพตัวละครแบบ SD
ออกแบบ และ พัฒนา Website แก้ไข/อัพเดท เพิ่มเติมจากของเดิม
Malakor
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
15
Bug fix, computer support, wordpress DIVI Theme
- สร้าง Wordpress website ด้วย DIVI, Extra theme ของ Elegant theme - Computer Support ตรวจเช็ค แก้ไข software virus adware malware ผ่านทาง TeamViewer - หา Bug ของโปรแกรมที่ทำงานไม่ถูกต้อง
Jway Korn
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
21
i3lack
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
25
พัฒนาระบบด้วย CakePHP & ExtJS
- ประสบการณ์เขียน CakePHP 2 ปี - ประสบการณ์เขียน ExtJS 2 ปี - ประสบการณ์เขียน PHP 3 ปี
GUY
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
24
Strong OOP JAVA Enterprise Web application
/*=== Back End ===*/ -Strong OOP JAVA Enterprise Web application. /*=== Font End ===*/ -Struts2 , Spring, JSP, servlet ,XML, HTML, XHTML, CSS, JAVASCRIPT,Ajax, jSon , Strong JQuery, JSP, RichFaces,DHTMLX, HTML5. jQuery effect and Animation. -Web Applicaion Technology, web socket. JSP/Servlet, Struts2 ,JSF, Seam as Framework. /*=== Data Base ===*/ - Oracle,PL, MySQL,Jboss,Tomcat, /*=== Web service ===*/ -Provide and call : REST , SOAP. Jaxb, jaxrs, cxf. Report with Jasper Report. Interactive web application for user. Efficacy and stable for Application. Have team work in JAVA , Enterprise web application experience more than 5 year and more than 10 person ready to performance Job. Experience partial in Project. Standard , Rice Pledge Insurance Management.(Dhipaya Insurance) E-Library(Chandrakasem Rajabhat University) Airports of Thailand PLC. Advance Passenger processing System (Airports of Thailand PLC.) Professional Driver Development (Department of Land Transport) ChiangMai Night Safari Course System(ChiangMai Night Safari) PS. Can do anything if you need.
Thanongsak
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
42
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต