ค้นหา

เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ หาฟรีแลนซ์เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
Web Developer
PHP Javascript angularjs jquery css bootstrap semanticui Html5
Tingnoi
0
0
16
รับออกแบบพัฒนาระบบ และเว็บไซต์เว็บแอปพลิเคชั่น
- วิเคราะห์และออกแบบระบบ ตามความต้องการ - ออกแบบฐานข้อมูลตามการใช้งานจริงของลูกค้า - สามารถพัฒนาเว็บ เว็บโมบาย และ เว็บแอปพลิเคชั่น - สามารถพัฒนาเว็บในรูปแบบ responsive
cgloveut
0
0
36
IT consultant
SAP ABAP Developer, SAP Functional Consultant, Data Migration Consultant, Process Designer & Implementer, Trainer, Tester
รับออกแบบ Web,mobile apiction ,สคริปและระบบต่างๆ
ถนัดในการใช้งานภาษา C , Java , PHP ,MYSQL , CSS เคยออกแบบ Web ,Android ,Cross Platform ,ออกแบบฐานข้อมูลด้วย MYSQL
MoNoSo
0
0
15
Bug fix, computer support, wordpress DIVI Theme
- สร้าง Wordpress website ด้วย DIVI, Extra theme ของ Elegant theme - Computer Support ตรวจเช็ค แก้ไข software virus adware malware ผ่านทาง TeamViewer - หา Bug ของโปรแกรมที่ทำงานไม่ถูกต้อง
พัฒนาระบบด้วย CakePHP & ExtJS
- ประสบการณ์เขียน CakePHP 2 ปี - ประสบการณ์เขียน ExtJS 2 ปี - ประสบการณ์เขียน PHP 3 ปี
GUY
0
0
13
Strong OOP JAVA Enterprise Web application
/*=== Back End ===*/ -Strong OOP JAVA Enterprise Web application. /*=== Font End ===*/ -Struts2 , Spring, JSP, servlet ,XML, HTML, XHTML, CSS, JAVASCRIPT,Ajax, jSon , Strong JQuery, JSP, RichFaces,DHTMLX, HTML5. jQuery effect and Animation. -Web Applicaion Technology, web socket. JSP/Servlet, Struts2 ,JSF, Seam as Framework. /*=== Data Base ===*/ - Oracle,PL, MySQL,Jboss,Tomcat, /*=== Web service ===*/ -Provide and call : REST , SOAP. Jaxb, jaxrs, cxf. Report with Jasper Report. Interactive web application for user. Efficacy and stable for Application. Have team work in JAVA , Enterprise web application experience more than 5 year and more than 10 person ready to performance Job. Experience partial in Project. Standard , Rice Pledge Insurance Management.(Dhipaya Insurance) E-Library(Chandrakasem Rajabhat University) Airports of Thailand PLC. Advance Passenger processing System (Airports of Thailand PLC.) Professional Driver Development (Department of Land Transport) ChiangMai Night Safari Course System(ChiangMai Night Safari) PS. Can do anything if you need.
Web Developer & Application
- HTML5,CSS3,MySQL, PHP, MVC, OOP, Opencart - ระบบตัดสต๊อก ระบบจองโรงแรม ระบบบริการหลังการขาย ระบบตะกร้าสินค้า และเป็นที่ปรึกษาทางด้านโปรแกรมและเทคโนโลยี - Micro Controller
P-A98
0
0
26
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต