เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ หาฟรีแลนซ์เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
สร้าง ออกแบบควบคุม Application ต่างๆ
งานที่ปรึกษา สร้าง ออกแบบ ควบคุม การสร้าง Application ต่างๆ
Atchanatip
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
312
สมาน
Java EE(ผ่านใบรับรองสูงสุดJavaArchitect จากออราเคิล OCMJEA เทียบเท่า SCEA) Java Spring (ผ่านใบรับรองSpringSource) SQL (ผ่านใบรับรอง SQL จากออราเคิล) C# (ผ่านใบรับรองDotnet จากไมโครซอฟท์) BigData (ผ่านใบรับรองBigData จาก Dell) WebService(ผ่านใบรับรอง WebService จากออราเคิลJAX-WS(Soap) และJAX-RS(Rest) Java (ผ่านใบรับรอง SCJP จากซัน)
สมาน
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
173
รัฐวัฒน์
เขียนโปรแกรมในระบบอุตสาหกรรม PLC
รัฐวัฒน์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
207
อัศวิน
*** รับออกแบบเขียนโปรแกรม ทำงาน ระบบในด้าน hardware และ software ระบบ control **** ไมโครคอนโทรเลอร์ arduino,pic,mcs51 เชนเซอทั้งหมดที่ใช้ในงานระบบต่างต่าง เชนเชอวัดอุณหภูมิ เชนเชอวัดอุณหภูมิและความชื้น เชนเชอวัด น้ำหนัก เซนเชอวัน ความดัน น้ำ น้ำมัน แก็ส เซนเชอวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เซนเซอร์วัดระยะทาง เซนเซอร์ ตรวจจับเปลวไฟ เซนเซอร์แอลกอฮอล์ เซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส เซนเซอร์ วัด ค่า ความเป็นกรอเป็นด่าง ph เซนเซอร์ วัด ความเข็มเเสง เซนเซอร์วัดระยะทาง เซนเซอร์วัดน้ำฝน เซนเซอร์โมดูล วัดความเข้มแสง บันทึกข้อมูล ต่างต่าง โมดูลบันทึกข้อมูล SD CARD Data Logger อินเตอร์เน็ต แบบมีสาย และไร้ สาย WiFi Module RFID / NFC โมดูลนาฬิกา Real Time Clock โมดูลจอ LCD 7 segment ทุกหลัก ไฟแสดงผล LED ,ป้ายไฟหน้าร้านทุกรูปแบบ Motor ทุกชนิด เครื่องอ่านบัตรประชาชน สมารถนำ เก็บเป็นฐานข้อมูลของลูกค้า โมดูล GSM/GPRS SIM900/GPS ***รับทำงานระบบ ในด้าน software**** รับทำ แอพพลิเคชั่น andriod ทั้งออนไลและออฟไล ทุกรูปแบบ แอพพลิเคชั่น andriod ควบคุม hardwear รับทำ web sever ควบคุม hardwear web sever โชว์ข้อมูลต่างต่าง แบบ realtime ทำ website ต่างต่าง เช่น ขายสินค้าออนไล,โฆษณา สื่อต่างต่าง เขียนโปรแกรม ภาษา c,php,vb.net,c#.net ฐานข้อมูล mysql,sql,access รับเขียนแบบและออกแบบ auto cad(mechanic,electrical)
อัศวิน
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
253
Nuie
โปรกรมเมอร์รับงานทุกประเภท มีทีมที่ทำงานหลายภาษา ทั้งในส่วนของ Web หรือ Mobile Application สนใจคุยกันก่อนครับ
Nuie
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
298
MakeMoney
โปรแกรมเมอรที่เคยผ่านงานมาทั้ง Web Application ,Window Application,Customize program ,other ภาษาที่ใช้ ASP,ASP.NET(C#,VB),Java,AngularJS,PHP
MakeMoney
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
218
kozilla
เชี่ยวชาญด้านเว็บ CMS เช่น Joomla, Wordpress, Drupal งานที่ต้องการรับมีดังนี้ Joomla - สอนการใช้งาน Joomla การใช้งานสำหรับ Admin การจัดการเนื้อหา การจัดการเมนู การติดตั้งส่วนเสริม และอื่นๆ - รับอัพเกรด Joomla จากเวอร์ชั่น เก่าเป็น เวอร์ชั่นใหม่ ตั้งแต่ Joomla 1.5 เป็นต้นไป - รับปรับเปลี่ยนแก้ไข Template Joomla - รับทำเว็บองค์กรด้วย Joomla - รับทำเว็บขายสินค้าด้วย Joomla Wordpress - สอนการใช้งาน Wordpress การใช้งานสำหรับ Admin การจัดการเนื้อหา การจัดการเมนู การติดตั้งส่วนเสริม และอื่นๆ - รับอัพเกรด Wordpressจากเวอร์ชั่น เก่าเป็น เวอร์ชั่นใหม่ - รับปรับเปลี่ยนแก้ไข Template Wordpress - รับทำเว็บองค์กรด้วย Wordpress - รับทำเว็บขายสินค้าด้วย Wordpress Drupal - สอนการใช้งาน Drupal การใช้งานสำหรับ Admin การจัดการเนื้อหา การจัดการเมนู การติดตั้งส่วนเสริม และอื่นๆ - รับอัพเกรด Drupal จากเวอร์ชั่น เก่าเป็น เวอร์ชั่นใหม่ - รับปรับเปลี่ยนแก้ไข Template Drupal - รับทำเว็บองค์กรด้วย Drupal
kozilla
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
270
tadam
รับเขียนโปรแกรม ได้ทุกภาษา ภาษาที่ถนัด VB php Html sql css c++ เป็นต้น
tadam
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
290
Yotsanon
เป็น IT support ที่ว่างมาก ถนัดการโปรแกรมด้าน PHP ทำระบบฐานข้อมูล SQLสามารถดึงความสามารถ Framework Bootstrap 4 มาใช้งานได้มีความรับผิดชอบเวลาทำงานเกือบทั้งวันเพราะว่างมาก
Yotsanon
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
334
Pear656191
เป็นนิสิตปี2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาC++,C#,JavaและPHPได้ เคยเขียนโปรเจคภาษาC#และMobile Application
Pear656191
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
289
ezapp
รับพัฒนาระบบเว็บแอพพลิเคชั่น / ฐานข้อมูล ประสบการณ์มากกว่า 7 ปี งานที่รับจะเป็นงานเขียนโปรแกรมล้วนๆ ไม่รับงานออกแบบ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม / คุย / ปรึกษา กรุณาติดต่อ
ezapp
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
299
MAN_SKS
ทำงานส่วนใหญ่เป็นงาน Backend ไม่เน้น Graphic มาก
MAN_SKS
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
296
NewMan
C# Special Connect - Hardware I/O - Reader RFID ,Smart Card - Crypto - Web service, Json - Other
NewMan
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
293
I_Am_Gift
ออกแบบและพัฒนาระบบ Windows Application และ Web Application Skill : VB ,C# ,ASP.Net ,Crystal report ,MS SQL,MVC,HTML5,JQUERY
I_Am_Gift
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
346
ศราวุฒิ
ผมเป็น Full Stack Programmer ถนัด: Web Application, GIS(แผนที่) ภาษาที่ถนัด: Ruby On Rails, PHP, Laravel, Node.js, , Express.js Database: Postgresql, Mysql, MongoDB, Elasticsearch ประสบการณ์ 8 ปี
ศราวุฒิ
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
455
cubone999
Programming : JAVA, C ,C++ , PHP, JSP , Css , SQL Server : Linux , Ms Database : Mysql, Oracel System : system analysis, system design
cubone999
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
349
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต