เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ หาฟรีแลนซ์เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
kitton
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
317
รับพัฒนาระบบด้วย .NET และ Mobile Application
มีทักษะการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยี .NET C#, VB และ Mobile Application (Android, iOS)
Gunner
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
241
.Net & MS SQL Certified by Microsoft
เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบอย่างมืออาชีพ พูดคุยต่อรองง่ายตามจรรยาบรรณและความเหมาะสม ผู้รับงานมี Certified ที่รับรองจาก Microsoft ทั้งด้านเขียนโปรแกรมและออกแบบพัฒนาฐานข้อมูล
Solod
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
342
Log Frame
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
7
Koob
customize ตามความต้องการ
Koob
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
15
รับพัฒนา ออกแบบ แก้ไขเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น stream
ทำเว็บไซต์ แก้ไข พัฒนาระบบ รวมทั้ง Application ต่างๆ แก้บัค รวมทั้งทำ SEO NETWORK ระบบ IPTV ระบบ Streaming
KeepGoing
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
15
TOM
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
54
Java Developer
Java/Java Script, Spring MVC, EXT JS, Postgresql, Applescript,
Jakob
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
51
รับเขียนโปรแกรม Microsoft Dynamic AX2012,AX2009
รับเขียนโปรแกรม Microsoft Dynamic AX2012,AX2009 (customize ระบบทุกรูปแบบ)
BlackMarch
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
73
Ben
ออกแบบและพัฒนาระบบหลังบ้านของระบบขายสินค้า
Ben
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
86
รับออกแบบเว็บไซต์ ทุกความต้องการ ด้วยภาษา PHP
ออกแบบเว็บไซต์ เขียนโปรแกรม ตามความต้องการของลูกค้า
Mr.Dog
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
114
tab digital technology and business
รับงานเขียน ระบบ และโปรแกรม เว็ปไซด์ แอพพิเคชั่น โทรศัพท์มือถือ ระบบเน็ตเวิค์ก ดีไซด์ UX/UI
tab digital
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
138
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต