เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ หาฟรีแลนซ์เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
รับงานเขียนโปรแกรม บันทึกข้อมูล
เขียนโปรแกรมพัฒนาระบบด้วยภาษา c#,asp.net ใช้ฐานข้อมูล MS SQL SERVER เขียน Report Crystal Report ,Excel
Si
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
149
Wasurus
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
123
ออกแบบและเขียนโปรแกรม ระบบ Network
ระบบ POS ร้านอาหาร โรงแรม สนามกอล์ฟ บัญชี การเงิน คาราโอเกะ
Adulphan
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
126
Luck
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
123
Java Programmer
Java, PHP, Angular 2+, JavaScript Database : MySQL, IBM DB2, Oracle
Nontawich Garbgaew
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
159
ELIMSNI
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
65
plyeapple
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
261
Arm
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
157
รับออกแบบโปรแกรม PLC สำหรับควบคุมเครื่องจักร
PLC mitsubishi ออกแบบวงจรไฟฟ้าสำหรับควบคุม ออกแบบวงจรโดยใช้ อินเวอเตอร์ Mitsubishi คุมความเร็วมอเตอร์
Pung Por
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
270
.NET Dev
.NET C#, Web App, CSS, jQuery, Entity Framework, Linq
sCRIPTPER
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
142
Belief
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
147
ทำระบบต่างๆ web app
ทำระบบ โปรแกรม web app ต่างๆ และ report
malscorpio
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
150
PHP,Wordpress,Angular 2 รับพัฒนาเว็บไซต์ ดูแลระบบ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย Laravel, YII Angular 2 ออกแบบระบบต่างๆ รวมถึงโครงสร้างของระบบตามความต้องการของคุณ
Captain Meow
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
162
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต