ค้นหา

เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ หาฟรีแลนซ์เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
รับจดทะเบียนบริษัท
เราเป็นบริษัทที่พัฒนาระบบให้ใช้งานง่าย ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ทะเบียนบริษัท
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
110
Nutt
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
37
รับออกแบบเว็บไซต์
HTML, PHP, CSS, Javascript, Java, AngularJs, Node.js, SQL, MS Server, JQuery, Bootstrap, MS Office, All adobe, REST, JSON, Andriod Dev
PooMtyKung
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
39
รับพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น พัฒนาระบบ ทำเว็บไซต์ CSS J
เขียนโปรแกรม พัฒนาระบบ โปรแกรมออนไลน์ วางและออกแบบระบบ Network ดูแล linux server ให้เช้าเว็บ และ VPS
Simbianbn Dev
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
54
Developer
C#, ASP.NET, ASP, HTML5, CSS, XML, VB6, PHP, JavaScript, JQM, Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, MS Access, MySQL
AkePeerapong
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
43
รับเขียน web PHP Flash Mysql MSSQL
รับงานอยู่ตลอดนะครับ ติดต่อกันเข้ามาได้เลย PHP, Flash, HTML5, AJAX, ASP,JAVA Script, Flash Action Script, Joomla, WebService, WebApplication และ ฐานข้อมูล Mysql , SqlServer, MSSQL !!! งานด่วน งานเร่ง แก้ไขงาน ก็รับนะครับ !!! 089-447-3323 ศร Email : sorn_ist@hotmail.com LINE ID : sornist
ศร
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
81
Web Development Services & Translation Services
ทำและออกแบบเว็บไซต์ตามที่คุณต้องการ
Neeta
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
153
รับเขียน Code C , C++ , Java , HTML
ใช้ภาษา C, C++, Java และอื่นๆ แต่สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มได้
Snooptys
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
63
golffy
ถนัดภาษา C# , VB.NET , ASP.NET , Window Application , PHP ,JS ถนัดฐานข้อมูล MySQL , MS SQL , ACCESS
golffy
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
97
นฤพล
พัฒนา แก้ไขงาน PHP Web Application ทั้งที่ใช้และไม่ใช้ Framework ประสบการณ์สูง ตัวอย่าง Framwork ที่ใช้ - Laravel - Yii1, Yii2 - Codeigniter ลักษณะนิสัย - มีทักษะในการสื่อสารดี - มีความรับผิดชอบสูง - ทำงานภายใต้ความกดดัน ภายในเวลาที่จำกัด ฯลฯ
นฤพล
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
89
สุรัฐ
เป็นนักเรียน ชั้น ม6 มีทีมงาน ความสามารถทั้ง เขียนโปรแกรมและด้านกราฟฟิค ค่าตัวไม่แพง สู้งานตรงเวลาติดต่อได้เลยครับ (แนะนำให้ติดต่อทาง Facebook ก่อนนะครับ)
สุรัฐ
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
65
แผน
กำลังศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สนใจทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และหารายได้เสริมระหว่างเรียน
แผน
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
94
idev
เชี่ยวชาญระบบภูมิศาสตร์สาระสนเทศ GIS ออกแบบและพัฒนา vector และ raster รวมถึงระบบ remote sensing การแปลความภาพถ่ายดิจิทัล ระบบ tracking gps ทั้งภาพถ่ายดาวเทียวและภาพถ่ายทางอากาศ wms wfs tms และ spartial database , arcgis , wgis
idev
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
106
ธนกฤต
ผมนายธนกฤต จินะการณ์ ชื่อเล่น ตึ้ง ถนัดการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษาเช่น VB.NET, C#.NET, PHP, C++, Microcontroller ข้อมูลพื้นฐานสามารถดูได้จาก http://changeoralter.esy.es/
ธนกฤต
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
114
I-Robot Studio
รับเขียนโปรแกรม -Flash -Banner -E-Learning -สื่อการสอน CAI -Touch Screen -ระบบจำลองการซื้อขายต่างๆ -Game ในรูปเเบบ 2D -Flash + php database Project -Presentation -อื่นๆ ที่ใช้ flash ทำ สามารถ เขียนได้ด้วย As2,As3, เเละ สามารถ เขียนให้อยู่ในรูปเเบบ OOP ได้ - โปรเจค นศ. Android and IOS Application -Camera Application -Game Application -Presentation Application -และอื่นๆ
I-Robot Studio
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
115
ชนัสนันท์
Website web Application PHP Jquery ระบบงาน Admin , Payroll , Document Request .etc. ประสบการณ์ 8 ปี
ชนัสนันท์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
94
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต