เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ หาฟรีแลนซ์เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
รับการเขียนเว็บไซค์ และ ออกแบบระบบ
PHP angularjs html Mysql สามารถออกแบบงานให้เป็นระบบโดยใช้วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ศิริโรจน์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
203
รับเขียนโปรแกรมและเว็บไซต์
การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java, C#, MySQL และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML PHP CSS Java JavaScript
Khinnoy
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
109
รับทำโปรเจค VB VC# Microcontroller PLC ราคากันเอง
Software devolop VB , VC# , C , C++ , Database mysql Hardware microcontroller programing PIC ,Arduino , PLC , Electronics Analog and Digital Design
Toon Embedded
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
132
รับเขียนโปรแกรม และออกแบบเว็บไซต์
Orange Internet Marketing ผู้นำด้านการ รับออกแบบเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ พัฒนาโปรแกรมครบวงจร และ ยังรับทำ SEO เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ โดยบริษัทเราได้ขยายธุรกิจออกเป็น Online Solutions อย่างครบวงจรจนถึงปัจจุบัน
orangeinter
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
145
Ad_God
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
106
Nuknik
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
127
รับเขียนโปรแกรมระบบในด้านhardware และ software
*** รับออกแบบเขียนโปรแกรม ทำงาน ระบบในด้าน hardware และ software ระบบ control **** ไมโครคอนโทรเลอร์ arduino,pic,mcs51 เชนเซอทั้งหมดที่ใช้ในงานระบบต่างต่าง เชนเชอวัดอุณหภูมิ เชนเชอวัดอุณหภูมิและความชื้น เชนเชอวัด น้ำหนัก เซนเชอวัน ความดัน น้ำ น้ำมัน แก็ส เซนเชอวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เซนเซอร์วัดระยะทาง เซนเซอร์ ตรวจจับเปลวไฟ เซนเซอร์แอลกอฮอล์ เซนเซอร์ตรวจจับแก๊ส เซนเซอร์ วัด ค่า ความเป็นกรอเป็นด่าง ph เซนเซอร์ วัด ความเข็มเเสง เซนเซอร์วัดระยะทาง เซนเซอร์วัดน้ำฝน เซนเซอร์โมดูล วัดความเข้มแสง บันทึกข้อมูล ต่างต่าง โมดูลบันทึกข้อมูล SD CARD Data Logger อินเตอร์เน็ต แบบมีสาย และไร้ สาย WiFi Module RFID / NFC โมดูลนาฬิกา Real Time Clock โมดูลจอ LCD 7 segment ทุกหลัก ไฟแสดงผล LED ,ป้ายไฟหน้าร้านทุกรูปแบบ Motor ทุกชนิด เครื่องอ่านบัตรประชาชน สมารถนำ เก็บเป็นฐานข้อมูลของลูกค้า โมดูล GSM/GPRS SIM900/GPS ***รับทำงานระบบ ในด้าน software**** รับทำ แอพพลิเคชั่น andriod ทั้งออนไลและออฟไล ทุกรูปแบบ แอพพลิเคชั่น andriod ควบคุม hardwear รับทำ web sever ควบคุม hardwear web sever โชว์ข้อมูลต่างต่าง แบบ realtime ทำ website ต่างต่าง เช่น ขายสินค้าออนไล,โฆษณา สื่อต่างต่าง,สต็อกสินค้า เขียนโปรแกรม ภาษา c,php,vb.net,c#.net ฐานข้อมูล mysql,sql,access รับเขียนแบบและออกแบบ auto cad(mechanic,electrical)
arduino,pic,mcs51
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
338
errssss
หหหหหหหหหดหฟกดหกฟดหกฟดฟกห
eeefdsfsdf
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
63
Activities Team
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
183
รับแก้ไขโปรแกรม แก้ bug เพิ่ม Function งานระบบ
- รับแก้ Bug โปรแกรม - รับแก้ไขโปรแกรมให้สามารถมีประสิทธิภาพมากขึ้น - รับพัฒนาโปรแกรมเพิ่มจากส่วนเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ภาษาที่ support : c#.net, asp.net, html,css,javascript ,jquery เป็นต้น - Database : SQL server 2008 ขึ้นไป - support รูปแบบของ MVC
ProgramLady
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
151
I'm PAM freelance programmer web & app developer
รับทำเขียนโปรแกรม เว็บ แอพ(Android) รับออกแบบDatabase, Data Flow, Use Case, อื่นๆ
pamela0912
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
128
GuGolf
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
89
เขียน โปรแกรม โอยใช้ Java และ framwork
สวัสดีครับ ผมเรียนจบจากวิศวะคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคยทำงานที่ บริษํท CDG ที่นางลิ้นจี่ 10 กว่า ตลอดเวลาที่ทำงาน ใช้ Java ในการพัฒนามาตลอด จะมี PHP บ้าง งานที่ทำ ส่วนใหญ่ จะเป็น ของหน่วยงานราชการ เช่นคมนาคม พลังงาน แรงงาน กรมทางหลวงชนบท กรมขนส่งทางบก กรมขนส่งทางน้ำ TOT และทกกรม ภายในกระทรวงนั้นๆ ระบบงานที่เคยทำก็ ระบบทะเบียนราษ ระบบสารบรรณ ระบบจองห้องประชุม ระบบ POC MOC Project ล่าสุด ทำงานให้ JICA เก็บ ข้อมูลสะพานทั่วประเทศ ของกรมทางหลวงชนบท
toto
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
146
ปวันวิทย์
ผมเรียนจบวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนัดการเขียนโปรแกรม ทำงานถูกต้องและรวดเร็ว
ปวันวิทย์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
124
รับออกแบบเว็บไซต์ พัฒนาแอพพลิเคชั่น
ชื่อโจอี้ครับ การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - อยากได้ประสบการณ์และงานที่แปลกใหม่ - ตั้งใจทำงาน - มีความรับผิดชอบ ถนัด - Web design 70% - Visual studio C# 70%, Basic 50% - Mobile application 60% - Photoshop 50%
โจอี้
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
111
รับเขียนโปรแกรม และ เว็ปไซต์
จบ สาขาวิชา วิทยาการคมพิวเตอร์ ภาษาที่เขียน HTML,CSS,PHP,SQL,JAVA,C#,ANDROID
ชัยณรงค์
ไม่ได้ระบุ
0.0
0
132
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต