ค้นหา

เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ หาฟรีแลนซ์เขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบ ที่นี่

เปลี่ยนหมวด
ก่อนหน้าถัดไป
รับทําเว็บไชต์ ระบบงาน ราคาถูกๆ
ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บ รับทำเว็บไซต์ จากทีมงานมืออาชีพ ราคาที่ถูกสุด ตามใจที่ต้องการ
THESIT รับทำเว็บ
ไม่ได้ระบุ
0
0
311
Web Backend Developer
My Skill Experienced - PHP - MySQL - AngularJS - ReactJS - jQuery PHP Framework - FuelPHP - CodeIgniter - Symfony 2 - Laravel 5.3+
Deviloper
ไม่ได้ระบุ
0
0
193
พัฒนา Web Applications ตามความต้องการ สนใจทัก
คุณสามารถออกแบบระบบได้เอง ผมสามารถวิเคราะห์และแนะนำให้คำปรึกษาในเรื่องระบบ Software ได้อย่างเชียวชาญ
bunlert274
ไม่ได้ระบุ
0
0
143
เขียนโปรแกรม ติดตั้งและแอดมิน Line Facebook
รับเขียนโปรแกรม วิเคราะห์ พัฒนาระบบ รับติดตั้งสอนใช้ line@ Facebook สำหรับธุรกิจร้านค้า และติดตั้งร้านค้า องค์กรลงบนแผนที่ Google Map
Nana5 Computer
ไม่ได้ระบุ
0
0
268
รับออกแบบและพัฒนาโปรแกรม C#,Asp.net,MVC,Bootstap
สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จถูกต้องครบตรงความความต้องการของลูกค้า มีการทำงานที่เป็นระบบ แบ่งหน้าที่กันชัดเจน ทีมงานมีประสิทธิภาพ มี BA ที่คอยดูเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า PM ที่ดูความคืบหน้าของเนื้องาน SA ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบ Programmer หรือ Designer ที่มีประสบการณ์ เราทำงานกันแบบมืออาชีพ
April
ไม่ได้ระบุ
0
0
276
ถนัดทางด้าน Website และ Mobile
สวัสดีครับ ผมทำงานด้าน programming มาเป็นเวลามากกว่า 10 ปีแล้ว ผมถนัดทางด้าน website และ mobile อีกทั้งผมยังชื่นชอบในเรื่องของ UX และ UI สามารถมั่นใจได้เลยครับว่างานที่ได้จากผมไป ไม่มีคำว่า "มือสมัครเล่น" แน่นอน
Breeshy sama
ไม่ได้ระบุ
0
0
551
พัฒนาระบบด้วย PHP , ระบบ IOT ด้วย PHP
PHP programmer ชำนาญการใช้ PHP แก้ปัญหาทุกอย่าง สนใจงานด้าน Internet of things. และระบบเครือข่ายที่ประยุกต์ใช้งานจริง
io4.io
ไม่ได้ระบุ
0
0
69
พัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาเว็บ Application ราคากันเอง
ความเชี่ยวชาญ - PHP , PHP Framework เช่น Codeigniter - C#.NET - CSS3 และ HTML5 - JQuery Ajax ฐานข้อมูล : MySQL / SQL Server ขั้นตอนการทำงาน - ตกลงรายละเอียดของงาน ขอบเขต ดีไซน์ที่ต้องการ (requirement) - สรุปราคาและระยะเวลาในการพัฒนา - ส่งงานให้ดูเป็นระยะ ก่อนลงระบบจริง ราคาคิดตามความยากง่ายของขอบเขตที่ให้มา Email : phoo319@gmail.com nay.phoo@hotmail.com
Phoovanon
ไม่ได้ระบุ
0
0
96
รับพัฒนาระบบ โปรแกรมมิ่ง
รับพัฒนาระบบและโปรแกรมมิ่งตามที่ต้องการ ขั้นตอนการทำงาน 1. ปรึกษาพูดคุยขอบเขตงาน และ เก็บ requirement ตามที่ลูกค้าเสนอและต้องการ 2. ออกแบบระบบและโครงสร้าง 3. เริ่มต้นการพัฒนาระบบ ในระหว่างการพัฒนาจะมีการอัพเดทงานผ่านลิงค์ ลูกค้าสามารถสั่งแก้ไขได้
phakamas
ไม่ได้ระบุ
0
0
443
รับออกแบบ และเขียนโปรแกรม ทั้ง Web และ App
เชี่ยวชาญ .Net (VB, C#) และ MSSQL มีความถนัดด้านโปรแกรมที่มีความซับซ้อนสูง มีประสบการณ์กับบริษัทประเภท โรงงาน, ธนาคาร, Logistics รับผิดชอบได้ตั้งแต่ PM, SA ไปจนถึง PG
Krichaya
ไม่ได้ระบุ
0
0
717
นึกถึงงาน Arduino-IoT คิดถึงเรา EEEG
รับงาน Internet of Things - เขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Arduino และ ESP8266 ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเซ็นเซอร์ต่าง ๆ โดยแจ้งเตือนผ่าน Android App และ Website - ผู้ช่วย/ที่ปรึกษาโครงงาน โปรเจคฯ นักศึกษา
EEEG.
ไม่ได้ระบุ
0
0
9
รับทำ ISO/IEC 29110 ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์สากล
-ISO/IEC 29110 ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์สากล -Business Analysis and Project Manager -Software Development Life Cycle(SDLC) -Improvement software process ISO29110 -Software Implementation(SI) -Project Management(PM) #สามารถนัดคุยงานต่างจังหวัดได้ กรุณาออกค่าใช้เดินทางและค่าพักให้ด้วยครับ อัตราค่าจ้างตามขนาด Size S,L,XL,XXL #เหมาะสำหรับ Startup หน้าใหม่ไฟแรง ประโยชน์ของมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 ในมุมของ ผู้ว่าจ้าง - ได้ทีมงานที่มีมาตรฐาน ในการดำเนินโครงการเป็นผู้รับงาน - สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ และตรวจสอบ ความถูกต้องเหมาะสมของกระบวนการได้อย่างมีหลักการเป็นขั้นเป็นตอน - จบโครงการแล้ว มีเอกสารอ้างอิง เพียงพอที ดูแลรักษาระบบรวมถึงสามารถพัฒนาต่อยอดได้ - ทีมงาน มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจการทํางานในแต่ละขั้นตอน ทําให้ เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ รวมถึงการทดแทนกันได้ ในบางหน้าที่ ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 29110 และการนำไปใช้ หากองค์กรใดดำเนินโครงการได้ตามมาตรฐานสากล ISO/ IEC 29110 ไม่ว่าจะภายในองค์กรเอง หรือระหว่างองค์กร จะทำให้มีข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันทั้งทีมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่โครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม และทำให้สามารถบริหารโครงการให้เสร็จสิ้นตามต้องการของลูกค้า โดยอยู่ในกรอบของระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้ - สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุเป้าหมาย - กระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ที่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งองค์กร - มีรูปแบบของการสรุปความต้องการที่ชัดเจน เพื่อลดข้อขัดแย้งและประเด็นปัญหา - ทุกคนในองค์กร เข้าใจบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง - สามารถวิเคราะห์และประเมิน ระยะเวลาในการดำเนินโครงการได้แม่นยำ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการได้ - สร้างความเชื่อมัน ทั้งกับลูกค้าและทีมงานในองค์กรเอง
Thadsanapol ISO 29110
ไม่ได้ระบุ
0
0
18
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาระบบ รองรับการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
Quality of Software
ไม่ได้ระบุ
0
0
9
วิเคราะห์ระบบงาน พัฒนาโปรแกรม
วิเคราะห์ระบบงาน พัฒนาโปรแกรม ประสานงานลูกค้า ศึกษาและแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษากับโปรแกรมเมอร์ ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทำแผน บริหารโครงการ เตรียมการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัท งานที่ทำมาแล้ว ระบบบริหารงานสถานธนานุบาลเทศบาล(โรงรับจำนำ) ลูกค้า มี 24 แห่ง เช่น โรงรับจำนำปราจีน,รังสิต,หลังสวน,สุไหงโกลก,แพร่ ระบบบริหารงาน CRM รถยนต์นำเข้า ลูกค้า บริษัท ETON จำกัด ระบบบริหารงานพัสดุครุภัณฑ์ ลูกค้าโรงเรียนของรัฐและเอกชน ระบบบริหารงานอะไหล่รถยนต์ ระบบสารสนเทศการผลิตและการตลาดเกสรอินทรีย์(มกอข) ลูกค้าม.เกษตรศาสตร์ ระบบบริหารงาน CRM จัดพนักงานตามสาขา MK ระบบบริหารงาน CRM ร้าน PHYA ระบบกำลังพล ของโรงเรียนส่งกําลังบํารุงกองทัพบก ิเครื่องที่ใช้งาน Delphi V5, VB.Net, Visual Studio 2015, C#.Net, Office,DB2, SQL Server 2012 Management Studio, Firebird, MySQL, LAN
chok04
ไม่ได้ระบุ
0
0
9
เขียนโปรแกรม Window Application
รับเขียนโปรแกรม Window Application ทุก OS และทุกฟังก์ชั่นแล้วแต่สั่งได้ครับ
Jz
ไม่ได้ระบุ
0
0
11
Jun
ไม่ได้ระบุ
0
0
11
รับทำ website content management แบบครบวงจร
* JavaScript * bootstrap jQuery * WordPress * Umbraco **** * WebContent Management ภาษาพัฒนา C#.NET, VB.NET , ASP.NET , HTML5 , CSS3, Jquery, Ajax, Javascrip, Json, bootstrap, MS SQL Server 2008-2012 รายละเอียด - พัฒนา application ทั้งที่เป็น win form และ web form - Responsive Web Design - สอนการทำงานของ application ทุกขั้นตอน - คุยรายละเอียดกันก่อนได้ครับ ไม่จ้างไม่เป็นไร สถานที่ - กรุงเทพมหานครและปริมณทล - ต่างจังหวัด อยู่ที่ลูกค้าจะสะดวก Video Conference หรือไม่ ข้อมูลส่วนตัว - ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ธนาคารชื่อดังแห่งหนึ่ง สอบถามเพิ่มเติม ชื่อ เดียร์ โทร 062-002-0050 ไลน์ sellall2005 Gmail : javascriptthai@gmail.com
javascriptthai.com
ไม่ได้ระบุ
0
0
21
รับทำเว็บไซต์ ออกแบบงาน อย่างมืออาชีพ
มีประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาโปรแกรม ออกเเบบงาน(เว็บไซต์ ,Theme อื่นๆ) ***อย่างมืออาชีพ โดยเฉพาะงานเร่ง ส่งครบตามกำหนด**
Kondear
ไม่ได้ระบุ
0
0
28
รับเขียนโปรแกรม รับสอน รับทำเว็บไซต์ ราคาคุยกันได้
เขียนโปรแกรม Standalone / รับสอนเขียนโปรแกรม ภาษาที่ใช้ C#, ASP.Net, HTML, JavaScript
Sunlight BeDev. Team
ไม่ได้ระบุ
0
0
43
รับทำ RPG Maker
รับทำโปรแกรม Rpg Maker MV, VX Ace ออกแบบระบบเกม วาดแมพภายในเกม ทำฐานข้อมูลเกม หรือเข้าร่วมทีมที่กำลังทำอยู่ สามารถใช้ Photoshop ได้ สามารถวาดรูปได้(บ้าง) ค่าจ้างตามที่ตกลงกัน(ขึ้นอยู่กับขนาดเกม)
PondeArt
ไม่ได้ระบุ
0
0
30
MeAndTheSpook
ไม่ได้ระบุ
0
0
37
ก่อนหน้าถัดไป
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต