แพคเกจ
FreelanceBay มีแพคเกจในการใช้งานที่หลากหลาย
เพื่อตอบโจทย์การใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Package Type A

เมื่อ Log in เข้าเว็บครั้งแรก
รับฟรี!! 1 Project 3 Invite
(โดยมีอายุการใช้งาน 1 เดือน นับตั้งแต่วัน Log in)
ยอดนิยม!
15
Invite
จำนวน 1 Broadcast Projects
อายุ 30 วัน
2,000
1,500 บาท
25
Invite
จำนวน 2 Broadcast Projects
อายุ 30 วัน
3,500
2,900 บาท
40
Invite
จำนวน 3 Broadcast Projects
อายุ 30 วัน
5,500
4,800 บาท

Package Type B

เมื่อ Log in เข้าเว็บครั้งแรก
รับฟรี!! 1 Project 3 Invite
(โดยมีอายุการใช้งาน 1 เดือน นับตั้งแต่วัน Log in)
ใหม่!
3
Broadcast Project
จำนวน 5 Invite
อายุ 30 วัน
2,000
1,500 บาท
10
Broadcast Project
จำนวน 6 Invite
อายุ 30 วัน
5,600
5,000 บาท
15
Broadcast Project
จำนวน 9 Invite
อายุ 30 วัน
8,400
7,500 บาท

Products

เลือกตามการใช้งานจริง
1
Broadcast
(อายุ 30 วัน)
1,000
500 บาท
3
Invite
(อายุ 30 วัน)
300
300 บาท