คุณต้องการที่จะสมัครแบบไหน?

หาฟรีแลนซ์
ผู้ว่าจ้างสามารถประกาศงานเพื่อหาฟรีแลนซ์ หรือค้นหาฟรีแลนซ์ด้วยตนเองได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
คุณต้องการเลือกหาฟรีแลนซ์หรือไม่? หากเลือกไปแล้ว คุณจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก
เลือกหาฟรีแลนซ์
หางาน
ฟรีแลนซ์สามารถประชาสัมพันธ์ผลงานเพื่อต่อยอดในอาชีพของตัวเองได้อย่างยั่งยืนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
คุณต้องการเลือกหางานหรือไม่? หากเลือกไปแล้ว คุณจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก
เลือกหางาน
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และได้เปิดใช้บริการนี้กับทาง FreelanceBay เท่านั้น
มีสิทธิ์เสนอราคาให้ผู้ว่าจ้าง โดยระบุรายละเอียดของงานที่ทำและค่าบริการ เฉพาะฟรีแลนซ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว และเปิดใช้บริการนี้กับ FreelanceBay
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว ฟรีแลนซ์กรอกรายละเอียดครบถ้วน มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาเพื่อยืนยันตัวตันแล้ว
เลือกหมวดหมู่ รีเซ็ต
เลือกบริเวณ รีเซ็ต