กลับไปหน้าที่แล้ว

รับทำบัญชี รายเดือน บันทึกบัญชีสมุดรายวันรับ-จ่าย ซื้อ-ขาย รายงานภาษีซื้อ-ขาย ภพ.30 ภงด.1,3, 53, 51,50 แยกประเภพ ปิดงบการเงิน ยื่น E-FILLING รับจดทะเบียนกิจการบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ความคิดเห็น


Acc. freelance
ทำบัญชีเงินเดือน,ภาษี,ทำบัญชี
เป็นผู้ให้บริการรับทำบัญชีอิสระ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีและมีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพบัญชี

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 01 ธ.ค. 2022

0
348

ผลงานใกล้เคียงของฟรีแลนซ์ท่านอื่น

© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.