กลับไปหน้าที่แล้ว

การทำโมเดล สามารถระบุเลือกโปรแกรมพื้นฐานสำหรับออกแบบได้ Revit / Sketchup ซึ่งราคา และค่าดำเนินการแตกต่างกัน โปรดระบุความต้องการต้องแต่เริ่มต้นก่อน ระบุค่าความละเอียดในการทำแบบ

เลือกค่าความละเอียดในการทำโมเดล และการทำแบบสำหรับก่อสร้าง เพื่อให้ตรงความต้องการ สอดคล้องกับงบการออกแบบด้วย

 

บอกรายละเอียดของชิ้นงาน ตามโมเดล สำหรับงาน As-Built จะใช้ค่าความละเอียด LOD500 และข้อมูลวัสดุจากเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุ เพื่อลงเป็นข้อมูลรายละเอียดต่อไป

ความคิดเห็น


ทำแบบก่อสร้าง BIM , As-built , BOQ
ขึ้นโมเดล 3 มิติ,ออกแบบโครงสร้างอาคาร,ออกแบบอาคาร/ที่พักอาศัย
ออกแบบก่อสร้างด้วยระบบ BIM , As-built , BOQ ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน+ ราคางานขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นของระบบ 1. ส่วนงานโครงสร้าง สถาปัตย์ ระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล คิดตามพื้นที่รวมที่ ตร.ม. ละ 100 บาท (พื้น< 300 ตรม. เหมาจ่ายที่ 30,000 บาท/งาน) 2. (รายละเอียดงาน 1) + งานระบบส่วนอื่นๆ เช่น งานวิศวกรรมเครื่องกล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบเสียง สี เสียง คิดตามพื้นที่รวมที่ ตร.ม. ละ 200 บาท (พื้นที่< 500 ตรม. เหมาจ่ายที่ 100,000 บาท/งาน) 3. (รายละเอียดงาน 1+2) + งานตกแต่งภายใน คิดตามพื้นที่รวมที่ ตร.ม. ละ 250 บาท (พื้นที่< 400 ตรม. คิดเหมาจ่ายที่ 100,000 บาท/งาน)

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 27 ต.ค. 2020

0
27

ผลงานใกล้เคียงของฟรีแลนซ์ท่านอื่น

Environmental Graphic Design โรงพยาบาลพญาไท 3
Paptawan C.
ออกแบบป้าย/คัทเอ้าท์, ออกแบบตกแต่งภายใน, ขึ้นโมเดล 3 มิติ
0
67
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.