กลับไปหน้าที่แล้ว

Project : ADSA 2022

Design By : THANAPOOM.T | Every\\Where-Design Studio

3D MODEL : THANAPOOM.T | Every\\Where-Design Studio

Render : THANAPOOM.T | Every\\Where-Design Studio

เนื่องจากในปัจจุบันในยุคชีวิตวิถีใหม่(New Normal) เราจำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหรือพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างมาก ห้องนํ้าจัดเป็นปัจจัยหลักของที่อยู่อาศัยที่สำคัญในอันดับต้นๆ เราจึงมองเห็นว่าตัวห้องนํ้าที่เราจะใช้ต้องเป็นห้องนํ้าที่ใช้งานได้ตลอดเวลาตอบโจทย์การใช้งานใช้งานแล้วสบายใจ ไม่เกิดความระแวงสะอาดถูกสุขอนามัยและตอบสนองต่อยุคปัจจุบันงานออกแบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากห้องนํ้าสมัยเก่าเราจะเห็นว่าห้องนํ้าสมัยก่อนจะเป็นห้องนํ้าที่ก่อกำแพงขึ้นมาแต่ด้านบนยังเปิดโล่งและปิดบังสายตาโดยรอบได้เวลาใช้งาน เราจะรู้สึกโล่งโปร่งสบายจึงนำแนวคิดสมัยเก่าและสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดความน่าสนใจ ที่มีกลิ่นไอของวัฒนธรรมผสมผสานระว่างกันเหมือนช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างเวลาแต่ยังอยู่ร่วมกันได้เสมอ

 

ความคิดเห็น


ADSA 2022
ออกแบบตกแต่งภายใน,ขึ้นโมเดล 3 มิติ,ออกแบบอาคาร/ที่พักอาศัย
INTERIOR DESIGN

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 14 ส.ค. 2022

0
18

ผลงานอื่นๆของ THANAPOOM T.ดูทั้งหมด

© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.