กลับไปหน้าที่แล้ว

ความคิดเห็น


มณฑป
ออกแบบตกแต่งภายใน,ออกแบบโครงสร้างอาคาร,ออกแบบอาคาร/ที่พักอาศัย
วันนี้ได้ออกแบบงานบุญใหญ่ คือ มณฑป ในสถาปัตยกรรมไทยคือ เรือนยอดหรือเครื่องยอดหลังคาขนาดใหญ่มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือเป็นรูปตัดมุม หรือย่อไม้แปด ย่อไม้สิบสอง ยอดหลังคาเป็นทรงจอมแห ส่วนมณฑปในสถาปัตยกรรมโบสถ์พราหมณ์หมายถึงห้องหนึ่งของโบสถ์พราหมณ์ที่มีลักษณะเป็นระเบียง ทะลุผ่านเข้ามาจากโคปุรัม (หอทางเข้า) และนำพาเข้าไปในตัววัด โดยทั่วไปส่วนนี้ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมที่เป็นการร่ายรำและนาฏกรรม นับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทุกโบสถ์พราหมณ์ โดยทั่วไปส่วนนี้จะเชื่อมกับส่วนที่ใช้ในการสวดมนต์และสักการะองค์เทพฮินดู ซึ่งต่อเข้ากับส่วนครรภคฤห์ ที่ปกติไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้า

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 08 ส.ค. 2020

0
20

ผลงานอื่นๆของ ณัฐสวิตตา ธ.ดูทั้งหมด

ร้านบุญชง คาเฟ่
ณัฐสวิตตา ธ.
ออกแบบตกแต่งภายใน, ออกแบบโครงสร้างอาคาร, ออกแบบอาคาร/ที่พักอาศัย
0
4
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.