กลับไปหน้าที่แล้ว

ความคิดเห็น


Professional รับเขียนแบบก่อสร้าง / แบบขออนุญาตก่อสร้าง Landscape
ออกแบบตกแต่งสวน ภายในและนอกอาคาร,เขียนแบบอนุญาต
Professional รับเขียนแบบก่อสร้าง / แบบขออนุญาตก่อสร้าง Landscape แบบก่อสร้าง / แบบขออนุญาตก่อสร้าง Landscape 2D AutoCAD ตามสเกตดีไซน์ที่ได้รับ ลูกค้ามีดราฟมือ ที่ละเอียด พร้อมที่จะเริ่มงานโดยความละเอียดของงานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง Freelance จะทำการประเมิน เขียนแบบลงในกระดาษ A3หรือA2 ขึ้นอยู่กับขนาดของงานและความต้องการของลูกค้า

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 14 ส.ค. 2022

0
56

ผลงานใกล้เคียงของฟรีแลนซ์ท่านอื่น

© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.