กลับไปหน้าที่แล้ว

เขียนแบบก่อสร้างและเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรม SketchUP ในการเขียนแบบ

ความคิดเห็น


เขียนแบบก่อสร้าง แบบขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมาย
ออกแบบโครงสร้างอาคาร,เขียนแบบอนุญาต,ออกแบบอาคาร/ที่พักอาศัย
เขียนแบบก่อสร้างและเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรม AutoCAD หรือโปรแกรม SketchUP ในการเขียนแบบ ขั้นตอนการทำงาน 1. 1.พูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับงานและความต้องการต่างๆของลูกค้า 2. 2.เสนอราคาและแจ้งระยะเวลาทำงาน 3. 3.ตรวจสอบงานและแก้ไขงานก่อนส่งมอบ

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 07 ก.พ. 2023

0
132

ผลงานอื่นๆของ ภูวดล ค.ดูทั้งหมด

© 2015-2023 FreelanceBay.com, All rights reserved.