กลับไปหน้าที่แล้ว

Professional engineer รับออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างบ้าน, อาคารทุกชนิด, อาคารโรงงาน, อาคารคลังสินค้า พร้อมกับเซ็นรับรอง

รับงานออกแบบ เขียนแบบและคำนวณโครงสร้างบ้าน, อาคารทุกชนิด, อาคารโรงงาน, อาคารคลังสินค้า และรวมถึงส่วนประกอบของอาคารต่างๆ เช่น โครงสร้างรองรับท่องานระบบ (pipe bridge), โครงสร้างรองรับเครื่องจักรหนัก, แพลตฟอร์มต่างๆ เป็นต้น โดยในการออกแบบโครงสร้างจะใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง 3 มิติ (FINITE ELEMENT METHOD) เพื่อให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัยและประหยัด พร้อมทั้งถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น AISC, ACI, UBC, LRFD, ASD, BS เป็นต้น

ความคิดเห็น


ออกแบบโครงสร้างอาคารคลังสินค้า
ขึ้นโมเดล 3 มิติ,ออกแบบโครงสร้างอาคาร,เขียนแบบอนุญาต
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. แบบโครงสร้างโดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงดังนี้ (ตามเงื่อนไขและข้อตกลงในใบเสนอราคา) 1.1 Conceptual Drawing ซึ่งเป็นการทำแบบก่อสร้างโดยยึดความต้องการของผู้ว่าจ้างเป็นหลัก เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้างอย่างครบถ้วนที่สุด 1.2 Permit Drawing ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบก่อสร้างจาก Conceptual Drawing ที่ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้างอย่างครบถ้วนไปสู่แบบก่อสร้าง พร้อมกับรายการคำนวณและลงนามเซ็นรับรองโดยสามัญวิศวกร เพื่อยื่นขออนุญาตในการก่อสร้างต่อไป 1.3 Tender Drawing ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบก่อสร้างจาก Permit Drawing เพื่อระบุรายละเอียดและทำแบบ Detail ต่างๆ เพื่อให้สามารถถอดแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างจนไปถึงจัดการประกวดราคาเพื่อจัดหาผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการก่อสร้างได้ 1.4 Construction Drawing ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบก่อสร้างจาก Tender Drawing เพื่อจัดทำแบบก่อสร้างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดสำหรับในการดำเนินงานในการก่อสร้าง 2. รายการคำนวณพร้อมลงนามเซ็นรับรองโดยสามัญวิศวกร และพร้อมลงนามเซ็นรับรองในแบบก่อสร้าง (ตามเงื่อนไขและข้อตกลงในใบเสนอราคา) 3. สำเนาใบอนุญาตวิศวกรโยธาระดับสามัญ

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 30 พ.ย. 2022

1
29

ผลงานอื่นๆของ กรกฏ ส.ดูทั้งหมด

© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.