ความคิดเห็น


ย้ายข้อมูลข้าม database
ออกแบบระบบ,พัฒนา Web Application,ออกแบบฐานข้อมูล,ออกแบบเว็บไซต์
วิเคราะห์ระบบ และย้ายข้อมูลผู้ใช้ จากเว็บหนึ่งไปอีกเว็บหนึ่ง เพียงกรอกรหัสผู้ใช้ และข้อมูลใหม่สำหรับเว็บที่ต้องการย้ายไป พร้อมเปรียบเที่ยบว่าข้อมูลที่ย้ายไปแล้วเท่ากันหรือไม่

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 23 ม.ค. 2020

0
15