กลับไปหน้าที่แล้ว

ความคิดเห็น


ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น -ไทย JP-TH interpreterโดยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี
ภาษาญี่ปุ่น
ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น -ไทย JP-TH interpreterโดยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี รับงานล่ามแปลภาษา ญี่ปุ่น-ไทย หรือ ไทย-ญี่ปุ้น - งานกึ่งทางการ(เอ็นเตอร์เทน) - พาเที่ยว นำเที่ยว - งานสัมภาษณ์ต่างๆ - งานเปิดพิธีต่างๆ โดยผู้มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี (N3) เดินทางออกนอกกรุงเทพได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เริ่มต้น -ครึ่งวัน - เต็มวัน ล่าม ไทย - ญี่ปุ่น หรือ ญี่ปุ่น - ไทย เริ่มต้น 2 ชั่วโมง (ภายในกรุงเทพ รวมค่าเดินทางแล้ว) - หากเกินชั่วโมงที่ตกลง คิดชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 600 บาท - หากเดินทางออกนอกกรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ 500 บาท - หากเป็นงานนำเที่ยวที่ต้องการยานพาหนะ(พร้อมคนขับรถ)ด้วยกรุณาแจ้งล่วงหน้า 2 วัน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 07 ก.พ. 2023

1
50

ผลงานอื่นๆของ เกรียงไกร พ.ดูทั้งหมด

© 2015-2023 FreelanceBay.com, All rights reserved.