กลับไปหน้าที่แล้ว

งานแปลข่าวกีฬาจ

รายงานข่าวกีฬาที่ดีควรจะมีความรู้พื้นฐานเรื่องกติกาของกีฬานั้นๆ โดยสามารถค้นหาได้ไม่ยาก นอกจากนี้ยังควรหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการแข่งขันรายการนั้นๆ หรือความโดดเด่นในรายการนั้นๆ ด้วย

ความคิดเห็น


งานแปลข่าวกีฬาจ
รายงานข่าวกีฬาที่ดีควรจะมีความรู้พื้นฐานเรื่องกติกาของกีฬานั้นๆ โดยสามารถค้นหาได้ไม่ยาก นอกจากนี้ยังควรหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการแข่งขันรายการนั้นๆ หรือความโดดเด่นในรายการนั้นๆ ด้วย

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 04 ส.ค. 2021

0
221

ผลงานอื่นๆของ ฉภิญญา ท.ดูทั้งหมด

© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.