กลับไปหน้าที่แล้ว

Café Translator

คาเฟ-นักแปล

DEC Translation 2022

รับ Apple iPad 10th Generation มูลค่า 17,900.- 23,900.- 29,900.-

Apple iPad mini มูลค่า 19,900.- 25,900.- 31,900.-

เร็ว ๆ นี้

 

Café Translator
คาเฟ-นักแปล

รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย
o แปลภาษา แปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย

รับ Apple iPad 10th Generation มูลค่า 17,900 บาท 23,900 บาท 29,900 บาท

Apple iPad mini มูลค่า 19,900 บาท 25,900 บาท 31,900 บาท

เร็ว ๆ นี้

o Celebrating Steve | October 5, 2021 | Apple

To commemorate the 10th anniversary of Steve’s passing

A celebration of his life and his extraordinary vision

Steve believed that “people with passion can change the world for the better.”

He challenged us to see the world not for what it was, but for what it could be.

And he helped so many of us see the same potential in ourselves.

This is a tribute to Steve, and to the impact he had on Apple and the world.

 

o Meet the all-new iPad and iPad Pro | Apple

The all-new iPad is completely redesigned, incredibly versatile, and totally irresistible.

And the next-generation iPad Pro is supercharged by the M2 chip

pushing the boundaries of what’s possible on iPad.

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Apple, United States

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Apple South Asia (Thailand), Thailand

https://www.apple.com/stevejobs/
https://www.apple.com/ipad/
https://www.apple.com/th/ipad/
https://www.instagram.com/apple/
https://twitter.com/apple/
https://www.tiktok.com/@apple/
https://www.youtube.com/apple/
https://www.youtube.com/applethailand/

Café Translator
คาเฟ-นักแปล

Who We Are
อะไรคือ Café Translator
คาเฟ-นักแปล
o ตอบรับความต้องการด้านภาษาในโลกดิจิทัล 5.0 ยุคแห่งเทคโนโลยี
การเชื่อมต่อทางสังคม (Social Network) ข่าวสารและการสื่อสารไร้พรมแดน

Café Translator
คาเฟ-นักแปล

o รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย
โดยทีมนักแปลคนไทยที่มีประสบการณ์ ทำงานและใช้ชีวิตในต่างประเทศ
เข้าใจความต้องการของลูกค้าคนไทย พัฒนางานและค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 

 

o Friendship Teamwork... / Creative People Working Together...

o Brainstorming... / New Idea...
ขอบคุณภาพจาก SFIO CRACHO, Spain

Café Translator Customer Satisfaction Mission
คาเฟ-นักแปล

พันธกิจและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา

o งานแปลที่ดีช่วยเชื่อมต่อ ส่งต่อความรู้สึกนึกคิด สร้างการมีส่วนร่วม (Engagement)
สร้างการรับรู้ สร้างความน่าสนใจ สร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในงาน
ช่วยให้การส่งสารและการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
o งานแปลที่ดี เนื้อหาถูกต้อง ความหมายครบถ้วน (ใกล้เคียงกับภาษาเดิม ภาษาต้นฉบับ)
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานและเจ้าของงาน ลดขั้นตอน เวลาในการทํางานที่ไม่จำเป็น
ไม่เสียเวลาส่งงาน แก้งานกลับไปกลับมา ช่วยให้การทำงาน การดำเนินการต่าง ๆ
เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้การแปลภาษาสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

o “การแปล การถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยรักษารูปแบบ
คุณค่า และความหมายในข้อความเดิมไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งความหมายแฝง
ซึ่งได้แก่ ความหมายทางวัฒนธรรม ปรัชญา ความคิด ความรู้สึก ฯลฯ”
ขอบคุณ/เครดิต ศาสตราจารย์ ดร.สิทธา พินิจภูวดล (2542)


Café Translator Service to Customer
คาเฟ-นักแปล
บริการลูกค้าของเรา

o รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย
เอกสารทั่วไป เอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
เอกสารทางวิชาการ บทความ เรียงความ รายงาน งานวิจัย บทคัดย่อ
หนังสือ นิตยสาร วารสาร คู่มือ โบรชัวร์ แผ่นพับ
เพจ โพสต์ แคปชัน รีวิว คอนเทนต์ บล็อก ข่าวและโฆษณาต่าง ๆ

o เอกสารทั่วไป ราคาเริ่มต้น 200 บาท/หน้า
เอกสารเฉพาะทาง 300, 400 บาท/หน้า
ระยะเวลาทำงาน 1-7 วัน
ราคา ระยะเวลาทำงาน ตามประเภท ความยากง่ายของงาน
จำนวนคำ ปริมาณงาน หรือตามแต่ตกลง (Negotiable)

 

Café Translator Contact
คาเฟ-นักแปล
ติดต่อเรา

o Email: cafetranslator@gmail.com; cafetranslator@outlook.com
o Phone: 061-553-5550
o LINE ID: 0615535550
o Location: The Offices at CentralWorld
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

 


o Team Working…. / Team Sharing…
o Working on the Project…
ขอบคุณภาพจาก SFIO CRACHO, Spain

Café Translator Thanks to Patronage and Partner
คาเฟ-นักแปล

คำขอบคุณลูกค้าและผู้สนับสนุนของเรา
o ขอบคุณ FreelanceBay, Thaiware และลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา
o ขอบคุณทุกรีวิว ทุกคำแนะนำ เพื่อพัฒนางานและการทำงานของเราให้ดียิ่งขึ้นไป
o ขอบคุณทุกกำลังใจจากลูกค้าทุกท่านที่มีให้เรา Café Translator คาเฟ-นักแปล เสมอมา

 

 

o Times Square, Manhattan, New York, United States
ขอบคุณภาพจาก Luciano Mortula - LGM, Italy
o Shinjuku, Tokyo, Japan
ขอบคุณภาพจาก Dylan Gonzales, United States

o Oxford Advanced Learner’s Dictionary
ขอบคุณภาพจาก Oxford University Press, United Kingdom

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

https://www.learningenglishwithoxford.com/

https://web.facebook.com/learningenglishwithoxford/

https://www.instagram.com/learningenglishwithoxford/

https://twitter.com/oupeltglobal/

https://apps.apple.com/app/oxford-advanced-learners-dict/id1469549281

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oup.elt.oald10_gp

 

o Longman Dictionary of Contemporary English
ขอบคุณภาพจาก Pearson, United Kingdom

https://www.ldoceonline.com/

https://web.facebook.com/pearsonenglish/

https://www.instagram.com/pearsonenglish/

https://twitter.com/pearsonenglish/

https://www.linkedin.com/showcase/pearsonenglish/

https://www.youtube.com/user/pearsonlongmanelt/

https://apps.apple.com/th/app/longman-dictionary-of-english/id597492646

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobifusion.android.ldoce5


o The Chambers Dictionary
ขอบคุณภาพจาก John Murray Learning, part of Hodder & Stoughton, United Kingdom

https://www.chambers.co.uk/

https://web.facebook.com/wordlovers/

https://twitter.com/chamberswords/

https://www.youtube.com/chamberswordlovers/

https://apps.apple.com/gb/app/chambers-dictionary/id314269183

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wordwebsoftware.android.chambers

 

o Collins English Dictionary, Complete and Unabridged
ขอบคุณภาพจาก HarperCollins Publishers, United Kingdom

https://www.collinsdictionary.com/

https://web.facebook.com/collinsdictionary/

https://www.instagram.com/collins_dictionary_official/

https://twitter.com/collinsdict/

https://www.youtube.com/@englishwithcollinsdictiona6301/

https://www.youtube.com/@collinsdictionary1819/

https://apps.apple.com/th/app/collins-english-dictionary/id925289270

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.msdict.embedded.wireless.collins.ed


o Webster's Third New International Dictionary, Unabridged
ขอบคุณภาพจาก Merriam-Webster, United States

https://www.merriam-webster.com/

https://web.facebook.com/merriamwebster/

https://www.instagram.com/merriamwebster/

https://twitter.com/merriamwebster/

https://www.youtube.com/merriamwebsteronline/

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.merriamwebster

https://apps.apple.com/us/app/merriam-webster-dictionary/id399452287


o The American Heritage Dictionary of the English Language
ขอบคุณภาพจาก HarperCollins Publishers, United Kingdom

https://www.ahdictionary.com/

https://apps.apple.com/us/app/american-heritage-dict/id1118316289

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.msdict.embedded.wireless.houghtonmifflinharcourt.americanheritagedictionaryplus

o แนะนำราชบัณฑิตยสภา (๒๕๖๒)

แนะนำสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและบริการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 

o วิวัฒนาการพจนานุกรมไทย

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ปทานุกรม พ.ศ. ๒๔๗๐

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

 

o ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัฒนา “ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์”

แอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

แอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ช่วยให้คนไทยใช้ภาษาไทยได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว พร้อมให้ดาวน์โหลดวันนี้

ในระบบ iOS Version 7, iOS Version 8 Android และ Windows Mobile

 

o การใช้งานระบบศัพท์บัญญัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์

"ระบบศัพท์บัญญัติ" สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ปรับปรุงล่าสุด พร้อมใช้งานแล้ววันนี้

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัฒนา “ระบบศัพท์บัญญัติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ออนไลน์” ปรับปรุงล่าสุดกว่า 15 สาขา

ช่วยให้ผู้ใช้งานค้นคว้าศัพท์บัญญัติวิชาการได้สะดวก พร้อมใช้งานได้แล้ววันนี้

ทางเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา www.orst.go.th

 

o แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันพจนานุกรม

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

(Royal Society of Thailand Mobile: Thai Dictionary 2011)

 

o แนะนำการใช้งานแอปพลิเคชันอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร

ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

(Royal Society of Thailand Mobile: Read and Write)

ขอบคุณภาพและวิดีโอจากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ประเทศไทย

(Office of Royal Society, Thailand)

ขอบคุณภาพและวิดีโอจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ประเทศไทย

(National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC), Thailand)

https://royalsociety.go.th/

https://www.orst.go.th/

https://dictionary.orst.go.th/

https://web.facebook.com/ratchabanditthai/

https://www.youtube.com/@rimaewmeow

https://apps.apple.com/th/app/royal-society-mobile-royal/id1038341496

https://apps.apple.com/th/app/royal-society-mobile-read/id1038352969

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.royin.mobiledict

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.royin.readandwrite

https://www.nectec.or.th/

https://web.facebook.com/nectec/

https://www.youtube.com/@nectec/

FreelanceBay

ฟรีแลนซ์เบย์

สังคมฟรีแลนซ์คุณภาพ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดจะก้าวเข้ามาทำงานฟรีแลนซ์ หรือเป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้ว

แต่ยังไม่รู้ว่าจะหาผู้ว่าจ้างได้จากที่ไหน ผู้ว่าจ้างจะหาคนทำงานได้ยังไง

 

FreelanceBay อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ตอบโจทย์ของคุณ

ด้วย 3 เหตุผลหลัก ที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

o "ประสิทธิภาพสูง" ด้วยระบบค้นหางานและหาคนฟรีแลนซ์ตามความสามารถ

ครอบคลุมทุกสายอาชีพ ให้คุณได้งานที่ใช่ ได้คนทำงานที่ถูกใจ

ตรงตามสายงานที่ต้องการโดยตรง

o "ไว้ใจได้" ด้วยการการปกป้องข้อมูลสำคัญของผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์ที่เหนือกว่า

และระบบให้คะแนนหลังเสร็จสิ้นการทำงาน ให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

รวมถึงระบบรายงานผู้ใช้งานไม่เหมาะสม

กรณีฟรีแลนซ์เบี้ยวงาน หรือผู้ว่าจ้างเบี้ยวค่าแรง

เราพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

o  "ใช้งานง่ายกว่า" ด้วยการออกแบบหน้าเว็บไซต์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากกว่าเดิม

ให้คุณสามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

 

FreelanceBay คอมมิวนิตี้คนทำงานฟรีแลนซ์ ที่จะทำให้การหางานและหาคนฟรีแลนซ์

เป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี จากเว็บไซต์ Thaifreelancebid.com

เชื่อมต่อกับฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้างกว่า 77,000 คน ให้คุณได้งานที่ใช่ ได้ฟรีแลนซ์ที่ตรงใจ

ให้ FreelanceBay เป็นสื่อกลางให้คุณ

 

FreelanceBay

ฟรีแลนซ์เบย์

สังคมฟรีแลนซ์คุณภาพ

o สัญญาฟรีแลนซ์ เรื่องที่ฟรีแลนซ์ต้องรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาก่อนเริ่มงาน

FreelanceBay Podcast EP 6

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก FreelanceBay, Thailand

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Thaiware Communication, Thailand

https://www.freelancebay.com/

https://web.facebook.com/freelancebay/

https://www.youtube.com/channel/UCm_e2rrWqTkyJZGGNshSPCQ/

Thaiware Communication Co., Ltd.

บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 

o  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 (June 1, 2004)

จดทะเบียนนิติบุคคลอย่างเป็นทางการ หลังเปิดเว็บไซต์ 5 ปี ครึ่ง

เพื่อเปิดโอกาสการทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้กว้างมากขึ้น

o สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 69/6 อาคาร ตั้งฮั่วปัก ตึกบี ชั้น 4 ห้อง 3

ซอยศึกษาวิทยา ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

o ปี 2554 (2011) เข้าร่วมเป็นพันธมิตร

กับกลุ่มบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของเมืองไทย 2 บริษัท

ได้แก่ กลุ่มบริษัท อีฟราสตรัคเจอร์ จำกัด (Efrastructure Co., Ltd.)

และกลุ่มบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (Asiasoft Corporation PLC)

เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย

ตลอดจนการให้บริการต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่มช่องทางการจัดจำหน่าย

กระจายรายได้และสร้างอาชีพสู่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยทั่วประเทศ

o 5 ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรของ บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

Thaiware Core Values

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Thaiware Communication, Thailand

https://www.thaiware.co.th/

https://web.facebook.com/thaiwarecompany/

https://www.linkedin.com/company/thaiwarecompany/

https://www.youtube.com/channel/UCjYuQdtoVajuaDMrCnij9Jw/

 

Thaiware.com

ไทยแวร์ดอทคอม

o เว็บไซต์อันดับ 1 หมวดคอมพิวเตอร์ของ Truehits.net

ศูนย์รวมซอฟต์แวร์ไทยและต่างประเทศมากที่สุดในประเทศไทย

พร้อมข่าวไอที ทิปส์ไอที เครื่องมือออนไลน์ รีวิวสินค้า บริการเช็ครอบหนัง

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Thaiware.com, Thailand

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Thaiware Communication, Thailand

https://www.thaiware.com/

https://web.facebook.com/thaiware/

https://www.instagram.com/thaiware/

https://twitter.com/thaiware/

https://www.youtube.com/thaiware1999/

Thaiware Digital Agency

ไทยแวร์ ดิจิทัล เอเจนซี 

o เว็บไซต์ให้บริการรับทําการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

ซื้อสื่อโฆษณา ช่วยดูแลจัดการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

ผลิตสื่อส่งเสริมการขายและแพลตฟอร์ม รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์

กระตุ้นยอดขายให้ธุรกิจ โดยทีม Thaiware

o กิจกรรม CSR ประจำปี 2562 (2019) ของ Thaiware

กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Thaiware Digital Agency, Thailand

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Thaiware Communication, Thailand

https://www.thaiware.digital/

https://web.facebook.com/thaiwaredigital/

Thaiware Shop 

ไทยแวร์ ชอป

o เว็บไซต์ขายสินค้าไอที ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 

สำหรับลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร 

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ 

เปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 20 ปี

รับรองคุณภาพด้วยเครื่องหมาย DBD Verified ระดับ Platinum

เว็บไซต์แรกและเว็บไซต์เดียว จากกระทรวงพาณิชย์

o วิธีสั่งซื้อสินค้าไอทีจากเว็บไซต์ ไทยแวร์ ชอป

Thaiware Shop / https://shop.thaiware.com/

o ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าไอทีจากเว็บไซต์ ไทยแวร์ ชอป

Thaiware Shop / https://shop.thaiware.com/

o วิธีชำระเงินออนไลน์ 7 ช่องทางจาก ไทยแวร์ ชอป

Thaiware Shop / https://shop.thaiware.com/

ซื้อง่าย จ่ายสะดวก 

o DEWA DBD e-Commerce Website Award 2017

รางวัลเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น ประจำปี 2560

ไทยแวร์ ชอป

Thaiware Shop / https://shop.thaiware.com/

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Thaiware Shop, Thailand

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Thaiware Communication, Thailand

https://shop.thaiware.com/

https://web.facebook.com/thaiwareshop/

https://www.instagram.com/thaiware.shop/

https://www.youtube.com/thaiware1999/

 

Antivirus.in.th

แอนติไวรัส ดอตไอเอ็นดอตทีเอช 

o เว็บไซต์รวมโปรแกรมแอนติไวรัส (Antivirus Software) ลิขสิทธิ์แท้

สำหรับบุคคลทั่วไปและองค์กร จากแบรนด์ดังทั่วโลกกว่า 30 แบรนด์

พร้อมตารางเปรียบเทียบความสามารถ

บทความ ข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Antivirus.in.th, Thailand

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Thaiware Communication, Thailand

https://www.antivirus.in.th/

 

TeamViewer.in.th

ทีมวิวเวอร์ ดอตไอเอ็นดอตทีเอช

o เว็บไซต์โปรแกรมทีมวิวเวอร์ (TeamViewer) โซลูชันการทำงานจากระยะไกล

ที่หลายบริษัทชั้นนำของโลกเลือกใช้ จากประเทศเยอรมนี

ที่ Thaiware ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2560 (2017)

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก TeamViewer.in.th, Thailand

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Thaiware Communication, Thailand

https://www.teamviewer.in.th/

https://web.facebook.com/teamviewerthailand/

 

Anydesk Thailand

เอนนีเดสก์ ไทยแลนด์

o เว็บไซต์โปรแกรมเอนนีเดสก์ (AnyDesk) โปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์

ที่มีผู้ใช้มากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก จากประเทศเยอรมนี

ที่ Thaiware ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2563 (2020)

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Anydesk Thailand, Thailand

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Thaiware Communication, Thailand

https://www.anydeskthailand.com/

 

Software Suite Store

ซอฟต์แวร์สวีต สตอร์

o เว็บไซต์ขายชุดซอฟต์แวร์ (Software Suite) ที่มีการใช้งานในหลากหลายประเภท

อาทิ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานและเอกสาร

ชุดโปรแกรมมัลติมีเดียลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย

Adobe Creative Cloud, CorelDRAW Graphic Suite

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Software Suite Store, Thailand

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Thaiware Communication, Thailand

https://www.softwaresuite.store/

Habitech Store

แฮบบิเทค สตอร์

o แฮบบิเทค สตอร์ ซอยสาทร 10 กรุงเทพมหานคร

ร้านขายสินค้าแกดเจ็ตสำหรับบ้าน ที่อยู่อาศัย และสุขภาพ

สำหรับบุคคลทั่วไป องค์กร สถานศึกษา และสถานพยาบาลต่าง ๆ

ตอบโจทย์ชีวิตในปัจจุบันที่ผู้คนหันมาสนใจการดูแลสุขภาพมากขึ้น

o รีวิว Hakuto Aquray Ozone Water Spray

เครื่องผลิตน้ำโอโซนฆ่าเชื้อโรคจากน้ำเปล่า เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น

o Face Time - เฟซไทม์ ขอแค่เวลา หันมามองกัน

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Habitech, Thailand

ขอบคุณภาพและวิดีโอจาก Thaiware Communication, Thailand

https://www.habitech.store/

https://web.facebook.com/habitech.store/

https://www.instagram.com/habitech.store/

https://twitter.com/habitechstore/

https://www.youtube.com/channel/UCPVMxuvfyfSdOK-D688JmQw/

ความคิดเห็น


Café Translator คาเฟ-นักแปล รับ Apple iPad 10th Generation มูลค่า 17,900.- 23,900.- 29,900.- Apple iPad mini มูลค่า 19,900.- 25,900.- 31,900.- เร็ว ๆ นี้
แปลบทความ,ตรวจแก้งานเขียนภาษาอังกฤษ,งานแปลภาษาอื่น ๆ,ภาษาอังกฤษ (US),ภาษาอังกฤษ (UK),พิสูจน์อักษร,ล่าม,ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ,แปลเอกสาร
Café Translator คาเฟ-นักแปล / DEC Translation 2022 / รับ Apple iPad 10th Generation มูลค่า 17,900.- 23,900.- 29,900.- Apple iPad mini มูลค่า 19,900.- 25,900.- 31,900.- / เร็ว ๆ นี้ / Café Translator คาเฟ-นักแปล / รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย / แปลภาษา แปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย รับ Apple iPad 10th Generation มูลค่า 17,900 บาท 23,900 บาท 29,900 บาท Apple iPad mini มูลค่า 19,900 บาท 25,900 บาท 31,900 บาท / เร็ว ๆ นี้

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 30 พ.ย. 2022

0
2215

ผลงานอื่นๆของ Weeradetchart D.ดูทั้งหมด

Café Translator คาเฟ-นักแปล รับ Apple AirPods 3rd Generation มูลค่า 6,790.- วันนี้-29 เม.ย. 2022
Weeradetchart D.
แปลบทความ, ตรวจแก้งานเขียนภาษาอังกฤษ, งานแปลภาษาอื่น ๆ, ภาษาอังกฤษ (US), ภาษาอังกฤษ (UK), พิสูจน์อักษร, ล่าม, ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, แปลเอกสาร
0
18095
© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.