กลับไปหน้าที่แล้ว

ความคิดเห็น


ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์
ทำเว็บไซต์ทั่วไป,ออกแบบระบบ,ทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์,พัฒนา Web Application,ออกแบบฐานข้อมูล,ออกแบบเว็บไซต์
ระบบพัฒนาด้วย C#.net แล้วใช้ Kendo เป็นหน้ากากเว็ป ซึ่งจะบันทึกข้อมูลการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ และจะถูกส่งข้อมูลไปเพื่ออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งใช้ฐานข้อมูล SQL และยังใช้ Javascript และ Jquery และ ๋Json เพื่อจัดหน้าเว็บและดึงข้อมูล สามารถตรวจเช็คลำดับขั้นของงานได้ มีระบบรายงานต่างๆ

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 13 มิ.ย. 2021

0
336

ผลงานอื่นๆของ ณธเดช ภ.ดูทั้งหมด

© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.