กลับไปหน้าที่แล้ว

ความคิดเห็น


นำเสนอแผนงานก่อสร้าง Bracing
ขึ้นโมเดล 3 มิติ,ออกแบบโครงสร้างอาคาร,ออกแบบอาคาร/ที่พักอาศัย
จัดทำ Method งานก่อสร้าง Architect & Construction ตามแผนงาน เป็นไฟล์ Present 3D Animation เสนอ Owner

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 01 ธ.ค. 2022

0
467

ผลงานอื่นๆของ Chaloemsak S.ดูทั้งหมด

© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.