โปรแกรมบริหารจัดการสต๊อก

รายละเอียดคุณสมบัติโปรแกรม 1.เก็บข้อมูลประวัติพนักงานซึ่งสามารถแสดงข้อมูลพนักงานแบบทั่วไปและเแสดงแยกแผนกได้. 2.เก็บข้อมูลรายการสต๊อกที่สามารถแสดงได้แบบทั่วไปและแสดงแยกกลุ่มได้ 3.การนำเข้ารายการสต๊อก ซึ่งเมื่อมีการนำเข้ารายการสต๊อก จำนวนรายการสต๊อก(เพิ่ม)โดยอัตโนมัติ 4.การเบิกรายการสต๊อก ซึ่งเมื่อมีการเบิกรายการสต๊อก จำนวนรายการสต๊อก(ลบ)โดยอัตโนมัติ 5.การแสดงรายงาน 5.1.รายการสต๊อก สามารถแสดงได้แบบทั่วไปและแยกกลุ่ม 5.2.รายงานนำเข้ารายการสต๊อก สามารถแสดงแบบระบุช่วงวันที่.แสดงแบบรายละเอียด.แสดงแบบสรุปยอดจำนวนได้ 5.3.รายงานการเบิกรายการสต๊อก สามารถแสดงแบบระบุช่วงวันที่.แสดงแบบรายละเอียด.แสดงแบบสรุปยอดนวนได้ 6.มีระบบ Login ซึ่งได้แยกได้สองระดับ 1.ระดับ Administrator.2.ระดับ User 7.สามารถกำหรัสรายการสต๊อก.นำเข้าสต๊อก.การเบิกสต๊อกเองและอัตโนมัติได้หรือสามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดได้ 8.สามารถพิมพ์ใบเสร็จขนาดกระดาษ A4 และ A5

ความคิดเห็น


โปรแกรมบริหารจัดการสต๊อก
รายละเอียดคุณสมบัติโปรแกรม 1.เก็บข้อมูลประวัติพนักงานซึ่งสามารถแสดงข้อมูลพนักงานแบบทั่วไปและเแสดงแยกแผนกได้. 2.เก็บข้อมูลรายการสต๊อกที่สามารถแสดงได้แบบทั่วไปและแสดงแยกกลุ่มได้ 3.การนำเข้ารายการสต๊อก ซึ่งเมื่อมีการนำเข้ารายการสต๊อก จำนวนรายการสต๊อก(เพิ่ม)โดยอัตโนมัติ 4.การเบิกรายการสต๊อก ซึ่งเมื่อมีการเบิกรายการสต๊อก จำนวนรายการสต๊อก(ลบ)โดยอัตโนมัติ 5.การแสดงรายงาน 5.1.รายการสต๊อก สามารถแสดงได้แบบทั่วไปและแยกกลุ่ม 5.2.รายงานนำเข้ารายการสต๊อก สามารถแสดงแบบระบุช่วงวันที่.แสดงแบบรายละเอียด.แสดงแบบสรุปยอดจำนวนได้ 5.3.รายงานการเบิกรายการสต๊อก สามารถแสดงแบบระบุช่วงวันที่.แสดงแบบรายละเอียด.แสดงแบบสรุปยอดนวนได้ 6.มีระบบ Login ซึ่งได้แยกได้สองระดับ 1.ระดับ Administrator.2.ระดับ User 7.สามารถกำหรัสรายการสต๊อก.นำเข้าสต๊อก.การเบิกสต๊อกเองและอัตโนมัติได้หรือสามารถใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดได้ 8.สามารถพิมพ์ใบเสร็จขนาดกระดาษ A4 และ A5

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 18 ก.พ. 2020

0
39