กลับไปหน้าที่แล้ว

ปิดงบการเงิน พร้อมสอบบัญชี ราคาเริ่มต้น 7,000 บาท

**ราคานี้เป็นราคาค่าปิดงบงบของงบเปล่าที่ไม่มีรายได้

**กิจการที่มีรายได้ค่าสอบพิจารณาจากรายได้ทางตรงของกิจการ

**ค่าบริการนี้สามารถหัก ณ ที่จ่ายผู้ทำบัญชีได้ 3% ของค่าบริการ

ความคิดเห็น


ปิดงบการเงินพร้อมสอบบัญชี
ทำบัญชีเงินเดือน,ภาษี,ทำบัญชี
บริการปิดงบการเงินทั้งรอบปัจจุบันและงบย้อนหลัง - ปิดงบการเงินประจำปี - สอบบัญชีพร้อมรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ - บริการยื่นงบการเงิน และแบบ ภ.ง.ด.50 - บริการลงหนังสือพิมพ์เชิญประชุมสามัญประจำปี (บริษัทจำกัด) ราคาเริ่มต้นที่ 7,500 บาท ** ค่าบริการนี้เป็นราคาของงบการเงินที่ไม่มียอดรายได้ (ค่าสอบ 4,500 ค่าบริการ 3,000) ** กิจการที่มีรายได้ค่าสอบบัญชีจะปรับรายค่าตามรายได้ได้ทางตรงตลอดทั้งปีของรอบบัญชี ที่ปิดงงบการเงิน (ค่าบริการ 4,000 ไม่รวมค่าสอบ) ** ค่าบริการนี้สามารถหัก ณ ที่จ่ายผู้ทำบัญชีได้ 3%

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 12 มิ.ย. 2021

0
220

ผลงานอื่นๆของ กันตพงศ์ ก.ดูทั้งหมด

© 2015-2021 FreelanceBay.com, All rights reserved.