กลับไปหน้าที่แล้ว

แบบขออนุญาตก่อสร้าง บ้าน 1 ชั้น

ความคิดเห็น


บ้าน 1 ชั้น
ออกแบบโครงสร้างอาคาร,เขียนแบบอนุญาต,ออกแบบอาคาร/ที่พักอาศัย
บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ออกแบบโดยสถาปนิกผู้มีความชำนาญ โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องความมันคงแข็งแรงผ่านการคำนวณที่ถูกต้องและแบบโครงสร้างที่มีความชัดเจนเข้าใจง่าย โดยผม วิศวกรโครงสร้าง Mountain Engineer

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 30 มี.ค. 2020

0
29

ผลงานอื่นๆของ ภัทรเดช ต.ดูทั้งหมด

วิเคราะห์ขั้นตอนการก่อสร้าง สถานีรถไฟฟ้า
ภัทรเดช ต.
ออกแบบโครงสร้างอาคาร, เขียนแบบอนุญาต, ออกแบบอาคาร/ที่พักอาศัย
0
45
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.