กลับไปหน้าที่แล้ว

วิเคราะห์ขั้นตอนการก่อสร้าง และออกแบบวิธีแก้ปัญหาหน้างาน สถานีรถไฟฟ้า

ความคิดเห็น


วิเคราะห์ขั้นตอนการก่อสร้าง สถานีรถไฟฟ้า
ออกแบบโครงสร้างอาคาร,เขียนแบบอนุญาต,ออกแบบอาคาร/ที่พักอาศัย
วิเคราะห์ขั้นตอนการก่อสร้าง สถานีรถไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยขณะดำเนินการก่อสร้าง และ ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อมี ปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 30 มี.ค. 2020

0
45

ผลงานอื่นๆของ ภัทรเดช ต.ดูทั้งหมด

บ้าน 1 ชั้น
ภัทรเดช ต.
ออกแบบโครงสร้างอาคาร, เขียนแบบอนุญาต, ออกแบบอาคาร/ที่พักอาศัย
0
28
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.