ความคิดเห็น


ออกแบบ 3D & Perspective
ออกแบบ 2 มิติ,ครีเอทีฟดีไซน์,ออกแบบ 3 มิติ
- ออกแบบ ตามความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึง กระบวนการและขั้นตอนการผลิต ที่เป็นไปอย่าง เรียบง่ายที่สุด - เขียนแบบเพื่อกระบวนการผลิต (Working Drawing) - ภาพ 3D ใช้ประกอบเพื่อให้เข้าใจรูปแบบงานยิ่งขึ้น

TAG
เผยแพร่เมื่อ: 18 ต.ค. 2019

1
32
© 2015-2019 FreelanceBay.com, All rights reserved.