โปรแกรมจัดการระบบลงทุนออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยี Blockchain และมีการซื้อขายสินค้าผ่านทาง Mobile Application ได้

ความคิดเห็น


Ismart Community
ออกแบบระบบ,พัฒนาแอปพลิเคชันบน iOS,พัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์,ทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์,ออกแบบฐานข้อมูล,ออกแบบเว็บไซต์
พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้เทคโนโลยี Blockcain ในการ ลงทุนเหรียบดิจิตอล และสามารถนำกำไรที่ได้รับมา ซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยผ่านทางพ่อค้าและแม่ค้าที่ลงทะเบียนเปิดร้านค้า

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 23 ม.ค. 2020

0
12

ผลงานใกล้เคียงของฟรีแลนซ์ท่านอื่น