กลับไปหน้าที่แล้ว

ผลงานการเป็นที่ปรึกษาภาษี ประจำปี 2563

 

1. สอบทานระบบภาษีให้บริษัทมหาชน

 

2. สอบทานภาษี ให้ธุรกิจ BOI และติดต่อกับเจ้าหน้าที่ BOI

 

3. สอบทานการคำนวณแบบ ภงด.50 ธุรกิจค้าปลีก

 

4. ให้คำปรึกษาภาษี (ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้าย

 

5. ฝึกอบรมภาษีอากร

 

ความคิดเห็น


ผลงานด้านภาษีอากร ประจำปี 2563
ภาษี
ผลงานการเป็น Tax Advisor ให้ลูกค้าประจำปี 2563

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 08 ส.ค. 2022

1
221

ผลงานอื่นๆของ ดวงนภา ป.ดูทั้งหมด

© 2015-2022 FreelanceBay.com, All rights reserved.