กลับไปหน้าที่แล้ว

บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า บุคคลธรรมดา

ราคา 4,500 บาท 

** ราคานี้ ไม่รวมค่าธรรมเนียมการรับจดของหน่วยงานรัฐที่รับจดทะเบียน **

** ราคานี้สามารถหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าบริการได้ 3% ของค่าบริการ**

ความคิดเห็น


บริการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ
ทำบัญชี
บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้านค้า บุคคลธรรมดา ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมการรับจดของหน่วยงานรัฐที่รับจดทะเบียน ค่าบริการนี้เป็นราคายื่นพื้นในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีเท่านั้น ่ค่าบริการนี้สามารถหัก ณ ที่จ่ายผู้ให้บริการได้ 3%

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 24 ก.ย. 2020

0
117

ผลงานอื่นๆของ กันตพงศ์ ก.ดูทั้งหมด

ปิดงบการเงินพร้อมสอบบัญชี
กันตพงศ์ ก.
ทำบัญชีเงินเดือน, ภาษี, ทำบัญชี
0
107
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.