ออกแบบโครงสร้างอาคารโรงงาน

รายละเอียดงาน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

1. แบบโครงสร้างโดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงดังนี้ (ตามเงื่อนไขและข้อตกลงในใบเสนอราคา)

1.1 Conceptual Drawing ซึ่งเป็นการทำแบบก่อสร้างโดยยึดความต้องการของผู้ว่าจ้างเป็นหลัก เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้างอย่างครบถ้วนที่สุด

1.2 Permit Drawing ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบก่อสร้างจาก Conceptual Drawing ที่ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้างอย่างครบถ้วนไปสู่แบบก่อสร้าง พร้อมกับรายการคำนวณและลงนามเซ็นรับรองโดยสามัญวิศวกร เพื่อยื่นขออนุญาตในการก่อสร้างต่อไป

1.3 Tender Drawing ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบก่อสร้างจาก Permit Drawing เพื่อระบุรายละเอียดและทำแบบ Detail ต่างๆ เพื่อให้สามารถถอดแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างจนไปถึงจัดการประกวดราคาเพื่อจัดหาผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการก่อสร้างได้

1.4 Construction Drawing ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบก่อสร้างจาก Tender Drawing เพื่อจัดทำแบบก่อสร้างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดสำหรับในการดำเนินงานในการก่อสร้าง

2. รายการคำนวณพร้อมลงนามเซ็นรับรองโดยสามัญวิศวกร และพร้อมลงนามเซ็นรับรองในแบบก่อสร้าง (ตามเงื่อนไขและข้อตกลงในใบเสนอราคา)

3. สำเนาใบอนุญาตวิศวกรโยธาระดับสามัญ

รายละเอียดฟรีแลนซ์

korrakod
Professional engineer รับออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้างอาคารทุกชนิด พร้อมกับเซ็นรับรอง
0.0
มี 9 ผลงาน
จ้างงานสำเร็จ 0 ครั้ง
ได้รับรีวิว 0 ครั้ง
ดูโปรไฟล์

หากคุณสนใจจ้างงานแบบนี้

คุยกับฟรีแลนซ์
กำลังเชื่อมต่อ