กลับไปหน้าที่แล้ว

ความคิดเห็น


ระบบฐานข้อมูลนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน
พัฒนา Web Application
เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน สามารถ บันทึก แก้ไข ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรได้ และสามารถกำหนดชั้นเรียน เลื่อนชั้นเรียน/ซ้ำชั้น นักเรียนได้ เป็นต้น พัฒนาโดยใช้ Front-end - React.js Back-end - Node.js

คำค้นหา
สร้างเมื่อ: 04 ธ.ค. 2020

3
293

ผลงานอื่นๆของ Sutthikiat P.ดูทั้งหมด

ระบบบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการศึกษา โรงเรียนแสนสุขศึกษา
Sutthikiat P.
พัฒนา Web Application
1
363
© 2015-2020 FreelanceBay.com, All rights reserved.